Ľudové misie v Starej Ľubovni

V dňoch 3. – 10. novembra 2013 sa v našom gréckokatolíckom chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni konali ľudové misie, ktoré sa niesli v duchu hesla: „Vy ste boží chrám a vo vás prebýva Boží duch“ (1 Kor 3, 16). Bola to zároveň duchovná príprava na oslavy 20. výročia posviacky chrámu, ktorý vladyka Milan Chautur, vtedy ako pomocný prešovský biskup, dňa 7. novembra 1993 posvätil. Misie viedli naši spolubratia z bratislavskej viceprovincie redemptoristov: o. Michal Zamkovský, o. Martin Macko, o. Martin Zanovit a o. Róbert Režný. Na misiách nechýbala sviatosť pomazania chorých, obnova manželských sľubov, posviacka misijného kríža, pobožnosť odprosenia za hriechy Božieho ľudu, stretnutie misionárov s mládežou a deťmi, a ani čas na prijatie sviatosti zmierenia. Okrem misijného programu v chráme prebiehal počas celého týždňa evanjelizačný program na všetkých základných a stredných školách, ktorý viedli laický misionári z Rieky života z Podolínca. Oslovili tak viac ako 2000 žiakov a študentov. Misie vyvrcholili v nedeľu ráno 10. novembra sv. liturgiou o 7.30 hod. Po tejto liturgii sa všetci tešili na slávnostnú ďakovnú archijerejskú sv. liturgiu o 10.00 hod., ktorú celebroval vladyka Milan Chautur, košický eparcha, pri príležitosti 20. výročia posviacky chrámu.


(fotografie: Galéria-Kláštor Stará Ľubovňa-Sväté misie v Starej Ľubovni)

autor fotografií: Michal Petrilák