Archieparchiálna odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda a Matky Ustavičnej Pomoci

V dňoch 4. – 5. júla 2020 sa v chráme redemptoristov v Stropkove konala archieparchiálna odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda a Matky Ustavičnej Pomoci. V sobotu modlitebný program vyvrcholil svätou liturgiou, ktorú celebroval viceprovinciál Michalovskej viceprovincie redemptoristov o. Metod Marcel Lukačik. V kázni ubezpečoval veriacich o „ustavičnej – nepretržitej“ pomoci našej Matky, Panny Márie. Pripomenul výnimočnosť ikony, ktorá je umiestnená v stropkovskom chráme redemptoristov a je zároveň prvou kópiou na Slovensku, vytvorenou od originálnej ikony umiestnenej v Ríme.

V nedeľu svojou prítomnosťou poctil Stropkovčanov arcibiskup a metropolita Ján Babjak. Počas archijerejskej svätej liturgie slávenej v cirkevnom-slovanskom jazyku, vyzdvihol vo svojej homílii dlhoročnú a obetavú prácu redemptoristov pôsobiacich v Stropkove. Medzi inými spomenul výnimočnosť o. Jozefa Čverčka, redemptoristu, ktorý je hlboko vrytý v spomienkach mnohých stropkovčanov. Za účasti vzácnych hostí z mestského zastupiteľstva, pána primátora Ondreja Brendzu a prednostu mestského úradu pána Stanislava Humeníka, arcibiskup Ján vyzýval a povzbudzoval prítomných k odvahe brániť kresťanské hodnoty v každodennosti života.

Hojná účasť veriacich aj kňazov zo širokého okolia dotvárala rodinnú atmosféru miestnej Cirkvi v Stropkovskom regióne.

 

o. Miroslav Bujdoš, CSsR