Pane, nauč nás modliť sa!

V dňoch 5.-8.marca 2020 sa uskutočnili v stropkovskom kláštore redemptoristov trojdňové duchovné cvičenia na tému modlitba. Viedol ich protoihumen redemptoristov o.Metod Marcel Lukačik. Skupinka desiatich účastníkov mohla prehlbiť svoju modlitbu príhovoru, vďaky, chvály, liturgickú a  modlitbu so Svätým Písmom – Lectio divina. Bol to čas pôstneho stíšenia a rozjímania. Počas duchovných cvičení bola aj príležitosť na duchovný rozhovor, či sv.spoveď.

 

o.Metod M. Lukačik CSsR