Stretnutie biskupov východných katolíckych cirkví Európy

V dňoch 17. – 20. októbra 2013 Gréckokatolícka eparchia v Košiciach organizovala Stretnutie biskupov východných katolíckych cirkví Európy.

V rámci stretnutia v nedeľu 20. októbra 2013 vladykovia slávili sv. liturgiu aj v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach.

(Krátka správa o stretnutí)

(Kázeň vladyku Cyrila)

 

(fotografie: Galéria-Kláštor Michalovce-Konferencia biskupov 2013 – 99 fotografií)