Viceprovinciálne exercície v Stropkove

V dňoch od 8. – 12. septembra 2013 sa v stropkovskom kláštore Najsvätejšej Trojice uskutočnili viceprovinciálne duchovné cvičenia redemptoristov, ktoré viedol náš spolubrat o. Ryszard Božek CSsR rektor kláštora z Tuchowa v Poľsku. Otec Ryszard má dlhoročné skúsenosti aj ako bývalý prefekt študentov v našom seminári v Tuchowe. Vo svojích prednáškach a homíliách nás v tomto Roku viery povzbudil k poznaniu, zamilovaniu a nasledovaniu Pána Ježiša. Na týchto duchovných cvičeniach sa zúčastnil aj náš kandidát Pavol Cap, rodák zo Stropkova, ktorý začal ročné obdobie formácie tzv. postulát, počas ktorého sa bude zoznamovať so životom v našej rehoľnej komunite. Postulantovi Pavlovi aj všetkým nám účastníkom týchto duchovných cvičení prajem aby priniesli dobré duchovné ovocie v našom živote, aby sme boli svätými rehoľníkmi a kňazmi podľa Ježišovho srdca.

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

 

(fotografie: Galéria-Kláštor Stropkov-Viceprovinciálne exercície 2013 v Stropkove – 6 fotografií)