Školské misie na Základnej škole v Jaklovciach.

V dňoch 2. – 4. decembra 2019 sa konali misie na Základnej škole v Jaklovciach. Škola medzi svojich žiakov a zamestnancov pozvala redemptoristov s laikmi. Misijný tím s laikov tvorili Bianka Dzurjová a Rebecca Dzurjová, br. Gorazd Figura CSsR a o. Jozef Kišák CSsR. Pani riaditeľka PaedDr. Drahoslava Pindrochová v spolupráci s vdp. Mgr. Jozefom Bednárikom podporili túto myšlienku o zorganizovaní misií na tejto škole. Počas troch dní v triedach, na chodbách školy, v miestnom chráme, v telocvični žiaci počuli o Bohu, ktorému záleží na našom šťastí viac, ako niekedy nám samým. Odchádzali sme s tejto školy plní zážitkov a povzbudením bolo to, že niektorý žiaci a učitelia pristúpili k sv. spovedí. Tieto misie boli veľkým Božím požehnaním pre túto obec Jaklovce, školu, žiakov, učiteľov aj celého misijného tímu.

 

Jozef Kišák CSsR