San Sperate 2013

V dňoch od 7. do 12. augusta tohto roku sme sa zúčastnili X. Medzinárodného stretnutia redemptoristickej mládeže, tentokrát organizovaného Rímskou provinciou, v meste San Sperate na ostrove Sardínia. Tohto kongresu sa zúčastnilo 17 provincií ako napr. Provincie St. Clement, Dublin, Ľvov, Neapol a v zastúpení 19 mladých ľudí aj Viceprovincia Michalovce. Všetky Provincie mali za úlohu priblížiť svoju Provinciu všetkým zúčastnením. My mladý z Michalovskej Viceprovincie sme sa rozhodli poukázať na príchod Sv. Cyrila a Metoda či misiu redemptoristov na našom území predovšetkým Bl. Metoda Dominika Trčku. Heslo stretnutia znelo : „ Be life, Believe, Be love“ („Žiť, Veriť, Milovať“). Toto motto nás nemalo sprevádzať iba počas 6 dní ,ale malo by sa stať mottom nášho života. Počas stretnutia sme absolvovali sériu katechéz a diskusií a ďalších stretnutí, ktoré nás viedli k zamysleniu o kráse života,  zmysle viery, budovaniu spoločenstva a dôležitosti misie. Stretnutia redemptoristickej mládeže sa zúčastnil aj generálny predstavený Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa o.Michael Brehl CSsR. Jeho správanie a prežívanie viery bolo pre nás všetkých veľkým povzbudením a inšpiráciou. Zavŕšením stretnutia bolo slávenie sv. omše s Cagliarským arcibiskupom a metropolitom Mons. Arrigom, ktorý nás v svojej homílii vyzýval k životu v slobode Božích detí. Z tohto stretnutia si nesieme mnoho príjemných zážitkov, skúsenosti a nových priateľstiev. Avšak najdôležitejšie ponaučenie , ku ktorému sme dospeli (pri prekonávaní jazykových bariér) je, že svedectvo života je často krát veľavravnejšie ako slová.


(fotografie: Galéria-Kláštor Michalovce-San Sperate 2013 – 100 fotografií)