Obnova svätých misií na Závadke

V mimoriadnom misijnom mesiaci naši dvaja misionári – redemptoristi o. Jozef Jurcenko  a o. Jozef Kišák – v termíne 11-13.10.2019 vykonali obnovu svätých misií v obci Závadka. Svojimi kázňami povzbudzovali veriacich, aby sa stali svetlom pre tento svet.

 

 

o.Jozef Troja