X. viceprovinciálna kapitula redemptoristov 2019

Ako spoločenstvo redemptoristov prežívame ďalší deň našej X. viceprovinciálnej kapituly. Zvolili sme na nej nové viceprovinciálne riadenie. Vikárom (zástupcom) nášho viceprovinciálneho predstaveného sa stal o. Jaroslav Štelbaský CSsR. Druhým členom užšej viceprovinciálnej rady sa stal o. Jozef Jurčenko CSsR. Zvolili sme aj dvoch členov rozšírenej viceprovinciálnej rady, ktorými sa stali o. Ondrej Pacák CSsR    (na fotografii chýba, lebo je momentálne na štúdiach v Ríme) a o. Jozef Kišák CSsR. Vyprosujeme im do ďalšieho štvorročia veľa síl a svetlo Božieho Ducha pri rozhodovaní a vedení michalovskej viceprovincie. 

 

 

o. Jozef Troja CSsR