X. viceprovinciálna kapitula redemptoristov

Členovia michalovskej viceprovincie redemptoristov začali svoju X. viceprovinciálnu kapitulu v Stropkove. Krátku duchovnú obnovu viedol o. Václav Hypius CSsR, ktorý je provinciálom bratislavsko-pražskej provincie. Hovoril o tom, aby sme upevňovali svoj vzťah s Bohom a boli blízko potrebujúcich ľudí. O 11.00 nasledovala svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Kapitula, ktorá teraz prebieha, hodnotí uplynulé štvorročie a bude sa na nej voliť aj nové viceprovinciálne vedenie. Prosíme o vašu modlitbu, aby Svätý Duch viedol naše rozhodnutia.

 

o. Jozef Troja CSsR