Odpust bl. D.M. Trčku v Starej Ľubovni

Dňa 17. marca 2013  sa v chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni konal odpust bl. Dominika Metoda Trčku, ktorému je zasvätený tunajší kláštor redemptoristov.

Slávnosti predchádzalo tríduum ku cti bl. Dominika Metoda, ktoré viedol o. Atanáz CSsR. Ten bol zároveň aj hlavným celebrantom a kazateľom slávnostnej svätej liturgie o 10.00 hodine. Vo svojej homílii bližšie predstavil osobu bl. Dominika Metoda ako nebojácneho a odvážneho svedka Ježiša Krista, vo svojej dobe a prostredí, v ktorom mu prišlo žiť. Správny prístup voči Božej vôli v živote človeka podoprel myšlienkou: „Inak neznamená ani horšie, ani lepšie, znamená to inak“.

Účasť veriacich bola hojná a slávnosť skrášlili svojimi spevmi aj dva domáce zbory: chrámový zbor bl. Metoda a zbor mladých.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

autor fotografií: Michal Petrilak

(fotografie: Galéria-Kláštor Stará Ľubovňa-Odpust bl. D.M. Trčku – 71 fotografií)