Tríduum Stará Ľubovňa

V dňoch  15. – 17. marec 2013 sa v gréckokatolíckej farnosti Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

(fotografie: Galéria-Triduá ku cti bl. D.M. Trčku-Tríduum Stará Ľubovňa – 56 fotografií)