Tríduum Rakovec nad Ondavou

V dňoch  8. – 10. marec 2013 sa v gréckokatolíckej farnosti v Rakovci nad Ondavou uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

(fotografie: Galéria-Triduá ku cti bl. D.M. Trčku-Tríduum Rakovec nad Ondavou – 40 fotografií)