Tríduum Priekopa

V dňoch  1. – 3. marec 2013 sa v Priekope uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

(fotografie: Galéria-Triduá ku cti bl. D.M. Trčku-Tríduum Priekopa – 11 fotografií)