Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D.M. Trčku – 25.02.2013

Dňa 25. februára 2013 sa v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach opäť zišli pútnici zo širokého okolia, aby na príhovor bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku Bohu ďakovali za prijaté dary a prosili, v tejto veľkopôstnej dobe, o ďalšie milosti.

Veľký pôst je o premene srdca a našich postojov, nie iba o zdržanlivosti od jedla a pitia. Ak je človek zlý, hašterivý, robí zlé skutky, a k tomu sa pripojí aj hlad a smäd, s takým človekom je na nevydržanie a nič nemení fakt, že je kresťan.

Moleben k mučeníkovi s čítaním a poďakovaní viedol o. Atanáz. Prítomní si opäť mohli bozkom uctiť relikvie bl. mučeníka. Po molebene nasledovala sv. liturgia. Hlavným slúžiteľom bol o. Peter Vansáč, farár vo Svidníku. Koncelebrovali s ním redemptoristi o. Pavol a o. Atanáz, a eparchiálni kňazi o. Ján Lemeš zo Stankoviec a o. Matúš Marcin z Michaloviec. V homílii o. Peter Vansáč pripomenul, že pôst nie je iba o zákazoch. Kristus sa pôstom pripravoval na verejné učinkovanie a ohlasovanie radostnej zvesti. Aj my, ak chceme radostne prežiť čas Paschy, a ak sa chceme pripraviť aj na svoju paschu – prechod do nového večného života, aj my sa potrebujeme pripraviť. Koľko do toho vložíme vlastného úsilia, toľko získame aj ovocia. Evanjelium nás pozýva k tomu, aby sme milovali aj svojich nepriateľov. Veľký pôst je určite vhodným časom, aby sme rozvíjali cnosť odpustenia a nezdržiavania hnevu. Príkladov máme veľmi veľa. Ježiš Kristus na Kalvárii, prvodiakon Štefan, zástupy svätých, blahoslavených, mučeníkov. Aj Dominik Metod Trčka vo väzení odpustil svojim prenasledovateľom. Vedieť odpustiť je celoživotný zápas. Je to intenzívny proces prežívania svojho života s Bohom. Nikdy si nepovedzme, že nemôžeme odpustiť, ale prosme Boha, aby sme dokázali odpustiť.

Modlitbu príhovoru za uzdravenie s pomazaním olejom posväteným relikviami bl. mučeníka viedol o. igumen Jozef.

Slávnosť svojim spevom obohatil chrámový Zbor Sv. Jozefa, ktorý zaspieval aj novonacvičené skladby.

Aj nasledujúci mesiac, teda 25. marca 2013, na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke, sa v Bazilike minor uskutoční spomienková slávnosť bl. Dominika Metoda Trčku, na ktorú vás už teraz pozývame.

daatma

(fotografie: Galéria-Kláštor Michalovce-Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D.M. Trčku – 40 fotografií)