Priamy prenos biskupskej chirotónie Mariána Andreja Pacáka CSsR

V nedeľu 2. septembra 2018 o 10:00 hod. prijme otec Marián Andrej Pacák CSsR v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach biskupskú vysviacky. Priamy prenos slávnosti bude na TV NOE a taktiež na internetovej TV Logos.

redemptoristi