Večné rehoľné sľuby zložil redemptorista br. Miroslav Liška CSsR

Na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky, 15. augusta 2018, sa v chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove udiala veľká slávnosť. Svoje rehoľné sľuby na celý život zložil náš spolubrat redemptorista br. Miroslav Liška CSsR. Najmladší redemptorista v Michalovskej viceprovincii pochádza z Veľkropa pri Stropkove. Rodičia Liškovci majú dvoch synov a jednu dcéru. Br. Miroslav je prostredným z detí a ako sám pri zakončení svätej liturgie povedal: „Túžbu odovzdať sa Bohu som mal od malička.“ Slová Pána Ježiša znejú jednoznačne: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, …, aby nedostal stonásobne viac“ (Mk 10, 29).

Súčasťou zasväteného života v kláštore je zloženie Bohu troch rehoľných sľubov – chudoby, čistoty a poslušnosti. Takýto štýl života je odpoveďou Cirkvi na nezriedkavý fakt súčasnej spoločnosti, že ľudia sú pohltení vlastnením, plnením vlastnej vôle a niektorí silnou túžbou po rôznych formách ničiacej lásky a sexuality. Človek, ktorý dnes zloží takéto sľuby, chce svetu povedať, že sa dá žiť aj inak –  hodnotnejšie. Sľub chudoby je odpoveďou na mylné, ale žiaľ rozšírené materialistické presvedčenie filozofa Marxa: „Tvoja hodnota sa odvíja od toho, koľko produkuješ, koľko vďaka tebe získa štát, koľko sa dá na tebe zarobiť, koľko získaš a vlastníš.“ Omyl! Nie v tom je naša hodnota! Sľub čistoty vyvracia tvrdenie mnohými obľúbenej filozofie Freuda: „Najdôležitejšie v živote je plniť si svoje potreby, v tom aj sexuálnej povahy.“ Rehoľníci svojim spôsobom života kričia do sveta, že nie tadiaľto vedie cesta. Každý človek, každý vzťah a každý spôsob života môže práve na tomto stroskotať. A v neposlednom rade sľub poslušnosti sa prieči filozofii Nieztscheho, podľa ktorého: „Podliehať akejkoľvek autorite je prejav neslobody a ľudskej slabosti.“ Hlúposť! Práve pre neposlušnosť prvých ľudí prišiel do tohto sveta hriech a smrť a až poslušnosťou Ježiša Krista, ktorú dokázal na kríži svojmu Otcovi, prišla do tohto sveta spása. Rehoľníci si vyberajú spásu – preto sľub poslušnosti.

Nie každý má odvahu žiť týmto ideálom života. Viacerí skúšali, no nie všetci to zvládli. Nebeský Otče, zverujeme Ti nášho spolubrata Miroslava Lišku a zverujeme ti aj všetkých nás, ostatných spolubratov našej viceprovincie, nech sme svetlom pre druhých, ale v prvom rade šťastím pre seba navzájom. Nech medzi nami je cítiť bratské pochopenie a úctu. Bože, trocha trúfalo prosíme, nech sme, ako redemptoristi, inšpiráciou pre tento svet.

 

o. Miroslav Bujdoš CSsR