Pútnici pri relikviách bl. mučeníka Dominika Metoda

Dňa 16. februára 2013 sa v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach zastavili mladí pútnici zo Svitu. Pomodlili sa pri relikviách bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku.

Zopár fotografií z tejto návštevy:

(fotografie: Galéria-Kláštor Michalovce-Mládež zo Svitu – 7 fotografií)