Tríduum Úbrež

V dňoch  8. – 10. február 2013 sa v Úbreži uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

(fotografie: Galéria-Triduá ku cti bl. D.M. Trčku-Tríduum Úbrež – 14 fotografií)