Duchovné cvičenia

V dňoch 24. – 27. január 2013 sa v Kláštore redemptoristov v Michalovciach uskutočnili duchovné cvičenia, ktoré viedol o. Metod Lukačik.