Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D.M. Trčku – 25.01.2013

Spomienková slávnosť mučeníka bl. Dominika Metoda Trčku, prvá v novom kalendárnom roku, niesla sa v peknom modlitebnom duchu. Aj počasie sa umúdrilo, cesty boli zjazdnejšie, preto sa na slávnosti mohli zúčastniť aj pútnici zo širšieho okolia.

Po modlitbe sv. ruženca sa prítomní modlili moleben ku bl. mučeníkovi s uctievaním relikvií. Počas molebenu boli prednesené početné poďakovania a prosby, za duchovné i materiálne potreby. Zazneli aj tieto poďakovania:

„Drahí otcovia redemptoristi, tri roky som sa modlila k blahoslavenému Dominikovi Metodovi, aby moja dcéra mohla splatiť podlžnosť voči poisťovni. Poisťovňa požadovala vysoké splátky. Teraz sa jej podarilo dostať od jednej banky úver na doplatenie zvyšku podlžnosti. Bude ho síce splácať aj naďalej, ale neprídeme o bývanie a jednotlivé splátky budú nižšie ako požadovala poisťovňa.“

„Bl. O. Dominik Metod, zo srdca ďakujem za uzdravenie Ingrid zo zhubnej choroby a prosím pre ňu o prácu, aby ňou chválila Pána. Ďakujem za dieťa Verunku a prosím za zdravie a Božie požehnanie, o oslobodenie od teplôt.“

„Milujúci Pane, dnešný deň Ti chceme ďakovať za všetky milosti a dary, ktoré si nám dal tento mesiac na príhovor bl. Dominika Metoda.“

„Bl. otec Dominik Metod, ďakujem ti za vyslyšanie našich prosieb, ochraňuj a prihováraj sa za nás aj naďalej.“

„Na príhovor bl. mučeníka Dominika Metoda boli vypočuté moje prosby.“

„Blahoslavený Dominik Metod, ďakujem ti za svoje uzdravenie. Prosím o pomoc, ktorú potrebuje celá rodina.“

Svätú liturgiu slávil o. Jozef Urvinitka, vicerektor Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove, ktorý sa zároveň prihovoril prítomným veriacim. Spolu s ním koncelebrovali redemptoristi a o. Martin Laban, ktorý prišiel na púť so svojimi farníkmi z Čičavy. Na slávnosti sa zúčastnili aj o. Matúš Marcin a o. Michal Moskaľ.

Kazateľ v príhovore pripomenul, že sme už začali prípravu na Veľký pôst. V nedávno slávenom sviatku Narodenia podľa tela Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista sme si opäť pripomínali, že Kristus prichádza, aby v človeku obnovil svoj zničený obraz. A dnes sme v evanjeliu počuli o dobrom pastierovi, ktorý položí život za svoje ovce. Ježiš ako dobrý pastier dáva život aj za nás. Ak by sme si dali otázku, čo potrebujem k šťastiu, asi na prvých miestach by bolo zdravie, materiálne dobrá, práca. Prečo nie je na prvom mieste v našom živote Boh? Adama a Eva pred spáchaním hriechu by určite povedali, že k šťastiu potrebujú Boha. Po hriechu Boh dovolil Adamovi, aby oľutoval svoj hriech. Adam však namiesto ľútosti obvinil Boha hovoriac: „Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol.“ Nebola tam ľútosť. Po hriechu človek už nehľadá šťastie v Bohu, ale v materiálnych veciach. Aj príklad jedného manželstva ukázal, kam vedie hriech a egoizmus. Rozpad manželstva, bolesť, prázdnota. Ale napokon žena nachádza cestu do chrámu, mení svoj život, odpúšťa v srdci svojmu manželovi. Po čase stretáva svojho muža, ktorý už skončil ako bezdomovec, na ulici pred chrámom. Presvedčila ho, aby sa vrátil domov. Tento muž hovorí, že keď vidí svoju ženu, stále musí plakať, pretože vidí ako jej veľmi ublížil a ako ho ona stále miluje. Ale toto Ježiš Kristus obnovuje aj v našich životoch, svoj zničený obraz. Ako málo prosíme o Svätého Ducha, aby sme plnili Božiu vôľu, aby sme vedeli odpustiť, nereptať, nesúdiť, nezávidieť, aby sme neboli otrokmi peňazí, otrokmi stvorených vecí. Toto sa vyplnilo v živote našich blahoslavených mučeníkov, teda aj v živote blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku. Je dôležité, aby sme mali Božieho Ducha, aby sme dovolili Bohu, aby sa na nás vyplnila Božia vôľa. Toto vidno na Dominikovi Metodovi. Modlime sa dnes, aby sme mali túto milosť, mať Božieho Ducha. Ak budem vo väzení, ak budem trieť biedu, môžem sa triasť od zimy, môžu ma zničiť, môžu ma umučiť, zabiť, ale to najdôležitejšie nestratím, lebo Ty, Bože, si verný, Ty miluješ v každej situácii. Prosme v tomto roku viery, aby sa prehĺbila naša viera, podľa Biblie, viera ktorá dôveruje Bohu, ktorá nehľadá šťastie v stvorených veciach, ale iba v Bohu.

Slávnosť pokračovala modlitbou príhovoru za uzdravenie duše i tela s pomazaním olejom, ktorý bol posvätený relikviami blahoslaveného mučeníka.

Nasledujúca spomienková slávnosť sa uskutoční 25. februára 2013, teda v čase Veľkého pôstu. Je to čas zamyslenia sa nad svojim životom, nad jeho smerovaním, nad našim vzťahom k Bohu. V týchto úvahách nám môžu pomôcť aj spoločné modlitby pri relikviách bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku, na ktoré Vás opäť pozývame.

daatma

(fotografie: Galéria-Kláštor Michalovce-Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D.M. Trčku – 40 fotografií)