Misie na CZŠ sv. Faustíny v Bardejov Dlhá Lúka

V dňoch 19.-21. marca 2018 misie prežívali žiaci a učitelia na CZŠ sv. Faustíny v Bardejove Dlhá Lúka. Pani riaditeľka Mgr. Mária Exnerová privítala a otvorila brány školy redemptoristom s ich školským misijným projektom. Tím tvorili Filip Bučko, Patrícia Melicherová, Aneta Pokrivčáková, Julia Krajňaková, br. Gorazd Figura CSsR, o. Jozef Kišák CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR. Žiakom boli predstavované pravdy evanjelia atraktívnym spôsobom a jazykom, ktorí je im blízky. Dôležitú úlohu zohrali osobné svedectva mladých dobrovoľníkov, ktorí boli súčasťou misijného tímu. Témy týkajúce sa vzťahu s rodičmi, alebo nárokov, ktoré sú kladené spoločnosťou pred mladých ľudí, potreba viery v tom všetkom a novej šance, ktorá prichádza skrze spoveď sa otvárali v priebehu celých misií.

Nech Boh žehná svojim milosrdenstvom CZŠ sv. Faustíny.

 

o. Miroslav Bujdoš CSsR