Teologicko-pastoračné stretnutie 23.2.2018 Stropkov

 Dňa 23.2.2018 sa redemptoristi michalovskej viceprovincie stretli v Stropkove na teologicko-pastoračnom stretnutí. Venovali sme sa heslu, ktoré nám dala posledná generálna kapitula v Thajsku – Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete – misia a solidarita. Toto stretnutie viedol Prof. o. František Trstenský, ktorý je v súčasnosti profesorom na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, ktorý je súčasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tam prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu. Program stretnutia sa začal spoločnou modlitbou tretej hodinky, ktorú viedol náš viceprovinciálny predstavený o. Metod Marcel Lukačik CSsR. Potom nasledovala prvá prednáška, ktorej témou bolo -Svedectvo a mučeníctvo vo Svätom Písme. O. František v nej hovoril o úlohe prorokov v Biblii. Povedal, že tak, ako boli prenasledovaní proroci v Starom zákone, tak budeme aj my, ak chceme byť pravdivými prorokmi. Ak existuje nejaká cesta učeníctva bez Krista, tak to nie je správna cesta. V prvej prednáške o. František spomenul tiež udalosti svedectva spojené s mučeníctvom – sťatie Jána Krstiteľa, umučenie Štefana, ale hlavne ukrižovanie Ježiša Krista, ktoré je vrcholom svedectva a mučeníctva.
> Po krátkej prestávke nasledovala druhá prednáška – O vykúpení. O. František hovoril o tom, že jedine v Ježišovej krvi sme spasení a vykúpení. Ježiš na kríži zaplatil Otcovi. To nie satan, ale Otec dostal zaplatené – Synovov krvou. Boh ťa vykúpil bez teba, ale nespasí ťa bez teba. O. František pripomenul, že vykúpenie je prepojené z misionárskym dielom. Syn Boží sa svojím vtelením spojil s každým človekom. Hneď poobede ešte bolo krátke stretnutie, kde o. protoihumen Metod nás poinformoval o nedávnych skutočnostiach vo viceprovincii ako aj najbližších plánovaných veciach.
> Po obede o 14.00 sme sa stretli na tretej a najkratšej prednáške. Ale aj táto prednáška však bola bohatá na myšlienky. Témou tejto prednášky bola – Obeta. Téma obety ide naprieč celým Božím slovom, najmä v spojení z Eucharistiou. Slovo obeta je veľmi často spojené so slovom svätosť.

 

o. Metod Lukačík CSsR, o. Jozef Troja CSsR