Misie na Katolíckej ZŠ s materskou školou Antona Bernoláka v Martine

V čase od 12.-15. februára 2018 v Martine, sa na Katolíckej ZŠ s materskou školou Antona Bernoláka konali sväté misie. Pozvanie riaditeľa školy pána Ing. Jána Chabadu prijali redemptoristi s tímom mladých dobrovoľníkov. Misijný tím tvorili tento krát: Kristína Jakubová, Anna Gasperová, Mária Anna Kočišová, br. Gorazd Figura CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR. Evanjelizačno – motivačný program vypĺňal školské vyučovanie jednotlivým skupinám vytvorených zo žiakov katolíckej základnej školy. Katechézy, scénky, videá, piesne, aktivity, osobné rozhovory a osobné svedectvá misionárov mali za cieľ deti a mladých povzbudiť a motivovať k dobrému a kvalitnému životu podľa Božích hodnôt.

Každým dňom žiaci odchádzali zo školy viac a viac „hladní“ po ďalších svedectvách o Bohu, o živote s ním. „Misie na našej škole boli dobrým vstupom do Veľkého pôstu“ zhodnotila jedna s pani učiteliek. V stredu popoludní sa konala taktiež duchovná obnova pre pedagogických zamestnancov školy. Nech Boh žehná ďalšie roky žiakov a učiteľov v tejto škole.

 

o. Miroslav Bujdoš CSsR