Plán sv. misií na rok 2020

 

24.02.2020 28.02.2020 CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča a Gymnázium bl. P. P. Gojdiča Prešov Školské misie o. Jozef Kišak,
br. Gorazd Figura
07.03.2020 15.03.2020 Orechová Ľudové misie o. Jozef Jurčenko,
o. Jozef Kišak
23.03.2020 25.03.2020 CZŠ apoštola Pavla Liptovský Mikuláš Školské misie o. Jozef Kišak,
br. Gorazd Figura
15.04.2020 17.04.2020 CZŠ sv. Jána Vianeyho Rajec Školské misie o. Jozef Kišak,
br. Gorazd Figura
25.04.2020 03.05.2020 Sedliská Ľudové misie o. Jozef Jurčenko,
o. Jozef Kišak
09.05.2020 17.05.2020 Ruská Poruba Ľudové misie o. Jozef Jurčenko,
o. Jozef Kišak
25.05.2020 28.05.2020 CZŠ sv. Margity Púchov Školské misie o. Jozef Kišak,
br. Gorazd Figura
12.06.2020 14.06.2020 Sečovce Obnova misií o. Jozef Jurčenko,
o. Jozef Kišak
19.06.2020 21.06.2020 Ihľany Obnova misií o. Jozef Jurčenko,
o. Jozef Kišak
11.09.2020 13.09.2020 Mlynárovce  Obnova misií o. Jozef Jurčenko,
o. Jozef Kišak
09.10.2020 18.10.2020 Hanušovce Ľudové misie o. Jozef Jurčenko,
o. Jozef Kišak