Misie a obnovy misií 2010 – 2014

misie 2010

dátum od dátum do miesto typ misionári
07.01.2010 10.01.2010 Kazimír obnova misií o.Milan, o.Atanáz
14.01.2010 17.01.2010 Suchá Dolina obnova misií o.Milan, o.Atanáz
21.01.2010 24.01.2010 Naciná Ves obnova misií o.Milan, o.Atanáz
23.01.2010 31.01.2010 Lesné misie o.Milan, o.Atanáz
04.02.2010 07.02.2010 Topoľovka obnova misií o.Milan, o.Atanáz
13.02.2010 21.02.2010 Perečin (Ukrajina) misie o.Ondrej, o.Tomáš
18.02.2010 21.02.2010 Svidník - Záhradná obnova misií o.Mikuláš, o.Jozef T.
25.02.2010 28.02.2010 Vyšná Rybnica obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
27.02.2010 07.03.2010 Ruskovce misie o.Milan, o.Jo- zef T.
07.03.2010 14.03.2010 Berehovo (Ukrajina) misie o.Ondrej, o.Tomáš
13.03.2010 21.03.2010 Snina - Brehy misie o.Milan, o.Metod, o.Jozef J.
21.03.2010 25.03.2010 Bilky (Ukrajina) obnova misií o.Ondrej, o.Tomáš
08.04.2010 11.04.2010 Beloveža obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
15.04.2010 18.04.2010 Vyšný Hrabovec obnova misií o.Milan, o.Miro- slav B.
24.04.2010 02.05.2010 Sopkovce misie o.Milan, o.Miro- slav B.
08.05.2010 16.05.2010 Košice - Terasa misie o.Mikuláš, o.Jozef T.
27.05.2010 30.05.2010 Nižná Rybnica obnova misií o.Mikuláš, o.Metod
30.09.2010 03.10.2010 Hromoš obnova misií o.Milan, o.Miro- slav B.
16.10.2010 24.10.2010 Bratislava misie o.Milan, o.Mikuláš, o.Miro B., o.Kamil
16.10.2010 24.10.2010 Jovsa misie o.Jozef J., o.Atanáz
04.11.2010 07.11.2010 Nižný Hrabovec obnova misií o.Milan, o.Jaroslav
06.11.2010 14.11.2010 Dvorianky misie o.Milan, o.Miro- slav B.
06.11.2010 14.11.2010 Varhaňovce misie o.Mikuláš, o.Jozef T.
20.11.2010 28.11.2010 Vyšná Olšava misie o.Mikuláš, o.Jozef T.
25.11.2010 28.11.2010 Matovce obnova misií o.Milan, o.Miro- slav B.
27.11.2010 05.12.2010 Valkovce misie o.Milan, o.Miro- slav B.

misie 2011

dátum od dátum do miesto typ misionári
03.02.2011 06.02.2011 Ruskovce obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
10.02.2011 13.02.2011 Lesné obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
10.03.2011 13.03.2011 Čižatice obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
12.03.2011 20.03.2011 Abranovce misie o.Milan, o.Jo- zef T.
23.03.2011 27.03.2011 Snina - Brehy obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
26.03.2011 03.04.2011 Ubľa misie o.Milan, o.Jo- zef T.
05.05.2011 08.05.2011 Sopkovce obnova misií o.Milan, o.Miro- slav B.
07.05.2011 15.05.2011 Dedačov misie o.Milan, o.Miro- slav B.
19.05.2011 22.05.2011 Stebník obnova misií o.Milan, o.Miro- slav B.
21.05.2011 29.05.2011 Bogliarka misie o.Milan, o.Miro- slav B.
28.05.2011 05.06.2011 Krivé misie o.Milan, o.Miro- slav B.
12.09.2011 18.09.2011 Chust (Ukrajina) misie o.Ondrej, o.Tomáš, dk.Pavlo
01.10.2011 09.10.2011 Šambron misie o.Milan, o.Jo- zef T.
14.10.2011 16.10.2011 Jovsa obnova misií o.Jozef J., o.Atanáz
03.11.2011 06.11.2011 Bratislava obnova misií o.Milan, o.Miku- láš, o.Jozef T.
17.11.2011 20.11.2011 Dvorianky obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
17.11.2011 20.11.2011 Varhaňovce obnova misií o.Mikuláš, o.Miroslav Č., br. Gorazd
19.11.2011 27.11.2011 Davidov misie o.Milan, o.Jo- zef T.
01.12.2011 04.12.2011 Košice - Terasa obnova misií o.Mikuláš, o.Jozef T.
08.12.2011 11.12.2011 Valkovce obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.


misie 2012

dátum od dátum do miesto typ misionári
08.03.2012 11.03.2012 Abranovce obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
08.03.2012 11.03.2012 Vyšná Olšava obnova misií o.Mikuláš, o.Miroslav Č.
10.03.2012 18.03.2012 Lesíček misie o.Milan, o.Jo- zef T.
26.04.2012 29.04.2012 Dedačov obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
28.04.2012 06.05.2012 Rokytov pri Humennom misie o.Milan, o.Jo- zef T., br. Peter
12.05.2012 20.05.2012 Litmanová misie o.Mikuláš, o.Metod
14.05.2012 17.05.2012 Bogliarka obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
17.05.2012 20.05.2012 Krivé obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
27.05.2012 03.06.2012 Ňagov misie o.Ondrej, o.Tomáš
03.06.2012 10.06.2012 Čabalovce misie o.Ondrej, o.Tomáš
31.05.2012 03.06.2012 Ubľa obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
02.06.2012 10.06.2012 Michajlov misie o.Milan, o.Jo- zef T.
16.06.2012 24.06.2012 Drienov misie o.Mikuláš, o.Jozef T.
15.09.2012 23.09.2012 Habura misie o.Mikuláš, o.Miroslav Č.
04.10.2012 07.10.2012 Šambron obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
06.10.2012 14.10.2012 Bajerovce misie o.Milan, o.Jo- zef T.
20.10.2012 28.10.2012 Prešov - katedrála misie o.Milan, o.Metod
20.10.2012 28.10.2012 Prešov - Sekčov misie o.Mikuláš, o.Jozef T.
15.11.2012 18.11.2012 Dávidov obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
17.11.2012 25.11.2012 Cabov misie o.Milan, o.Jo- zef T.
17.11.2012 25.11.2012 Klokočov misie o.Jozef J., o.Atanáz
01.12.2012 09.12.2012 Ďurďoš misie o.Milan, o.Jo- zef T.


misie 2013

dátum od dátum do miesto typ misionári
26.01.2013 03.02.2013 Košice - Ťahanovce misie o.Milan, o.Jo- zef T.
09.02.2013 17.02.2013 Juskova Voľa misie o.Milan, o.Jo- zef T.
06.04.2013 14.04.2013 Malý Lipník misie o.Milan, o.Jo- zef T.
18.04.2013 21.04.2013 Rokytov pri Humennom obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
20.04.2013 28.04.2013 Porúbka misie o.Milan, o.Jo- zef T.
02.05.2013 05.05.2013 Michajlov obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
11.05.2013 19.05.2013 Rudlov misie o.Mikuláš, o.Miroslav Č.
29.05.2013 02.06.2013 Litmanová obnova misií o.Mikuláš, o.Metod
06.2013 06.2013 Ňagov obnova misií o.Ondrej, o.Tomáš
06.2013 06.2013 Čabalovce obnova misií o.Ondrej, o.Tomáš
08.06.2013 16.06.2013 Zamutov misie o.Jozef J., o.Atanáz
20.07.2013 23.07.2013 Drienov obnova misií o.Mikuláš
14.09.2013 22.09.2013 Nižný Žipov misie o.Jozef T., o.Marek
28.09.2013 06.10.2013 Bardejov mesto misie o.Mikuláš, o.Jozef T., o. Miroslav Č.
05.10.2013 13.10.2013 Lukov misie o.Milan, o.Jo- zef T.
17.10.2013 20.10.2013 Ďurďoš obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
19.10.2013 27.10.2013 Petkovce misie o.Milan, o.Jo- zef T.
23.11.2013 01.12.2013 Kežmarok misie o.Milan, o.Jo- zef T.
23.11.2013 01.12.2013 Rozhanovce misie o.Mikuláš, o.Ondrej

misie 2014

dátum od dátum do miesto typ misionári
23.01.2014 26.01.2014 Košice - Ťahanovce obnova misii o.Milan, o.Jozef T.
01.02.2014 09.02.2014 Lastovce misie o.Milan, o.Jo- zef T.
20.02.2014 23.02.2014 Juskova Voľa obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
02.03.2014 09.03.2014 Vinohradovo - farnosť Blahoviščenija (Ukrajina) misie o.Ondrej, dk. Pavlo
16.03.2014 23.03.2014 Černa (Ukrajina) misie o.Ondrej, dk. Pavlo
20.03.2014 23.03.2014 Cabov obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
27.03.2014 30.03.2014 Malý Lipník obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
30.03.2014 06.03.2014 Zolotarevo (Ukrajina) misie o.Ondrej, dk. Pavlo
24.04.2014 27.04.2014 Bajerovce obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
01.05.2014 04.05.2014 Porúbka obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
03.05.2014 11.05.2014 Zbojné misie o.Milan, o.Jo- zef T.
10.05.2014 18.05.2014 Stropkov (farnosť sv. Cyrila a Metoda; farnost bl. V. Hopka; farnost sv. Petra a Pavla v Bokši) misie o.Ondrej, o.Atanáz, o.Jozef T., o.Cyril, o.Marek
29.05.2014 01.06.2014 Habura obnova misií o.Mikuláš, o.Miroslav Č.
05.06.2014 08.06.2014 Rudlov obnova misií o.Mikuláš, o.Miroslav Č.
14.06.2014 22.06.2014 Svit misie o.Mikuláš, o.Miroslav Č.
09.10.2014 12.10.2014 Nižný Žipov obnova misí o.Jozef T., o.Marek
16.10.2014 19.10.2014 Petkovce obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
18.10.2014 26.10.2014 Remeniny misie o.Milan, o.Jo- zef T.
30.10.2014 02.11.2014 Lukov obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
08.11.2014 16.11.2014 Malcov misie o.Milan, o.Jo- zef T.
19.11.2014 23.11.2014 Rozhanovce obnova misií o.Mikuláš, o.Ondrej
20.11.2014 23.11.2014 Lastovce obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
22.11.2014 30.11.2014 Michaľany misie o.Milan, o.Jo- zef T.
26.11.2014 30.11.2014 Bardejov obnova misií o.Mikuláš, o.Miroslav Č., o.Jozef P.