Misie a obnovy misií 1997 – 2009

misie 1997

dátum od dátum do miesto typ misionári
20.09.1997 28.09.1997 Ľubovec misie o.Vladimír, o.Miroslav
11.10.1997 19.10.1997 Jakubany misie o.Vladimír, o.Miroslav
13.12.1997 21.12.1997 Sečovce misie o.Vladimír, o.Miroslav


misie 1998

dátum od dátum do miesto typ misionári
07.03.1998 15.03.1998 Havaj misie o.Vladimír, o.Miroslav
21.03.1998 29.03.1998 Bukovce misie o.Vladimír, o.Miroslav
06.06.1998 14.06.1998 Bunkovce misie o.Miroslav, o.Jozef P.
00.00.1998 00.00.1998 Ľubovec obnova misií o.Vladimír
19.09.1998 27.09.1998 Helcmanovce misie o.Vladimír, o.Miroslav
17.10.1998 25.10.1998 Snina misie o.Miroslav, o.Anton, o.Jozef P.
30.10.1998 01.11.1998 Jakubany obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš
00.12.1998 00.12.1998 Sečovce obnova misií o.Miroslav, o.Jozef J.


misie 1999

dátum od dátum do miesto typ misionári
07.02.1999 14.02.1999 Davidov misie o.Vladimír, o.Anton
26.02.1999 28.02.1999 Havaj obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš
19.03.1999 21.03.1999 Bukovce obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš
18.06.1999 20.06.1999 Bunkovce obnova misií o.Miroslav, o.Anton
18.09.1999 26.09.1999 Šambron misie o.Miroslav, o.Mikuláš
09.10.1999 17.10.1999 Bratislava misie o.Miroslav, o.Mikuláš
22.10.1999 24.10.1999 Snina obnova misií o.Miroslav
04.11.1999 07.11.1999 Helcmanovce obnova misií o.Anton
06.11.1999 14.11.1999 Ľubica misie o.Miroslav, o.Mikuláš
27.11.1999 05.12.1999 Úbrež misie o.Anton, o.Jozef J.


misie 2000

dátum od dátum do miesto typ misionári
27.01.2000 30.01.2000 Davidov obnova misií o.Anton
26.02.2000 05.03.2000 Sačurov misie o.Anton, o.Vladimír
11.03.2000 19.03.2000 Vranov nad Topľou misie o.Miroslav, o.Mikuláš
01.04.2000 09.04.2000 Bánske misie o.Anton, o.Vladimír
20.05.2000 28.05.2000 Levoča misie o.Miroslav, o.Mikuláš
17.06.2000 25.06.2000 Kuzmice misie o.Anton, o.Jozef J.
08.2000 08.2000 Bačinci (Srbsko a Čierna Hora) misie o.Miroslav
08.2000 08.2000 Bikič (Srbsko a Čierna Hora) misie o.Anton
08.2000 08.2000 Šid (Srbsko a Čierna Hora) misie o.Jozef J.
02.09.2000 10.09.2000 Cejkov misie o.Anton, o.Vladimír
08.09.2000 10.09.2000 Šambron obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš
23.09.2000 01.10.2000 Bokša misie o.Anton, o.Jozef J.
23.09.2000 01.10.2000 Nový Ruskov misie o.Miroslav, o.Mikuláš
14.10.2000 22.10.2000 Košice - Terasa misie o.Miroslav, o.Mikuláš
14.10.2000 22.10.2000 Košice - katedrála misie o.Anton, o.Jozef J.
11.11.2000 19.11.2000 Jarabina misie o.Miroslav, o.Mikuláš
11.11.2000 19.11.2000 Rakovec nad Ondavou misie o.Anton, o.Jozef J.
24.11.2000 26.11.2000 Ľubica obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš
26.11.2000 29.11.2000 Bratislava obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš
02.12.2000 10.12.2000 Matiaška misie o.Anton, o.Jozef J.


misie 2001

dátum od dátum do miesto typ misionári
11.01.2001 14.01.2001 Úbrež obnova misií o.Anton
20.01.2001 28.01.2001 Ruský Hrabovec misie o.Anton, o.Jozef J.
03.02.2001 11.02.2001 Veľký Lipník misie o.Anton, o.Jozef J.
21.02.2001 25.02.2001 Sačurov obnova misií o.Anton
07.02.2001 11.03.2001 Bánske obnova misií o.Anton
08.03.2001 11.03.2001 Vranov nad Topľou obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš
24.03.2001 01.04.2001 Vranov nad Topľou - Čemerné misie o.Anton, o.Jozef J., o.Milan
24.03.2001 01.04.2001 Sedliská misie o.Miroslav, o.Mikuláš
28.04.2001 06.05.2001 Čeľovce misie o.Anton, o.Jozef J.
10.05.2001 13.05.2001 Levoča obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš
12.05.2001 20.05.2001 Strážske misie o.Anton, o.Vladimír
16.06.2001 24.06.2001 Koromľa misie o.Anton, o.Jozef J.
00.06.2001 00.06.2001 Kuzmice obnova misií o.Anton, o.Jozef J.
13.09.2001 16.09.2001 Cejkov obnova misií o.Milan, o.Štefan I.
20.09.2001 23.09.2001 Bokša obnova misií o.Milan, o.Štefan I.
28.09.2001 30.09.2001 Nový Ruskov obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš
04.10.2001 07.10.2001 Košice - Terasa obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš
10.10.2001 14.10.2001 Košice - katedrála obnova misií o.Milan, o.Štefan I.
13.10.2001 21.10.2001 Poráč misie o.Miroslav, o.Mikuláš
20.10.2001 28.10.2001 Malcov misie o.Milan, o.Štefan I.
09.11.2001 11.11.2001 Jarabina obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš
21.11.2001 25.11.2001 Rakovec nad Ondavou obnova misií o.Milan
06.12.2001 09.12.2001 Matiaška obnova misií o.Milan, br.Gorazd


misie 2002

dátum od dátum do miesto typ misionári
12.01.2002 20.01.2002 Trnava pri Laborci misie o.Milan, o.Štefan I.
24.01.2002 27.01.2002 Ruský Hrabovec obnova misií o.Milan, o.Štefan I.
09.02.2002 17.02.2002 Bardejov misie o.Milan, o.Štefan I.
09.03.2002 17.03.2002 Prešov misie o.Anton, o.Jozef J., o.Milan
16.03.2002 24.03.2002 Čertižné misie o.Miroslav, o.Mikuláš
21.02.2002 24.02.2002 Veľký Lipník obnova misií o.Milan, o.Štefan I.
28.02.2002 03.03.2002 Vranov nad Topľou - Čemerné obnova misií o.Milan, o.Štefan I.
07.03.2002 10.03.2002 Sedliská obnova misií  
06.04.2002 14.04.2002 Veľká Tŕňa misie o.Milan, o.Štefan I.
20.04.2002 28.04.2002 Majerovce misie o.Miroslav, o.Mikuláš
25.04.2002 28.04.2002 Čeľovce obnova misií o.Milan, o.Štefan I.
02.05.2002 09.05.2002 Strážske obnova misií o.Milan, o.Štefan I.
06.06.2002 09.06.2002 Koromľa obnova misií o.Milan, o.Štefan I.
04.05.2002 12.05.2002 Okružná misie o.Miroslav, o.Mikuláš
25.05.2002 02.06.2002 Slovinky misie o.Miroslav, o.Mikuláš
15.06.2002 23.06.2002 Oľka misie o.Milan, o.Štefan I.
15.06.2002 23.06.2002 Kojšov misie o.Miroslav, o.Mikuláš
07.09.2002 15.09.2002 Ďurďoš misie o.Milan, o.Štefan I.
21.09.2002 29.09.2002 Porostov misie o.Anton, o.Milan
02.10.2002 06.10.2002 Malcov obnova misií o.Milan
05.10.2002 13.10.2002 Prešov - Sekčov misie o.Miroslav, o.Mikuláš
12.10.2002 20.12.2002 Michalovce misie o.Anton, o.Milan
17.10.2002 20.10.2002 Poráč obnova misií  
26.10.2002 03.11.2002 Osturňa misie o.Miroslav, o.Mikuláš
09.11.2002 17.11.2002 Ruski Kerestur (Srbsko a Čierna Hora) misie o.Anton, o.Milan, o.Jozef J.
09.11.2002 17.11.2002 Sabinov misie o.Miroslav, o.Mikuláš
23.11.2002 01.12.2002 Ľutina misie o.Anton, o.Milan
07.12.2002 15.12.2002 Lastovce misie o.Anton, o.Milan


misie 2003

dátum od dátum do miesto typ misionári
11.01.2003 18.01.2003 Zemplínska Teplica misie o.Anton, o.Milan
23.01.2003 26.01.2003 Trnava pri Laborci obnova misií o.Milan
08.02.2003 16.02.2003 Kurov misie o.Anton, o.Milan, o.Vladimír
05.03.2003 09.03.2003 Bardejov obnova misií o.Anton, o.Milan
15.03.2003 23.03.2003 Markovce misie o.Anton, o.Milan
20.03.2003 23.03.2003 Čertižné obnova misií  
22.03.2003 30.03.2003 Veľaty misie o.Anton, o.Milan
27.03.2003 30.03.2003 Majerovce obnova misií  
05.04.2003 10.04.2003 Prešov obnova misií o.Anton, o.Milan, o.Štefan I.
06.04.2003 14.04.2003 Veľká Tŕňa obnova misií o.Milan
26.04.2003 04.05.2003 Orlov misie o.Miroslav, o.Mikuláš
03.05.2003 11.05.2003 Pčolinné misie o.Anton, o.Milan
08.05.2003 11.05.2003 Okružná obnova misií  
17.05.2003 25.05.2003 Bačkov misie o.Anton, o.Atanáz
17.05.2003 25.05.2003 Lukov misie o.Miroslav, o.Mikuláš
29.05.2003 01.06.2003 Slovinky obnova misií  
05.06.2003 13.06.2003 Kalinov misie o.Miroslav, o.Mikuláš
11.06.2003 14.06.2003 Oľka obnova misií o.Milan
07.06.2003 15.06.2003 Zamutov misie o.Miroslav, o.Mikuláš
20.09.2003 28.09.2003 Trebišov misie o.Anton, o.Milan, o.Atanáz
03.09.2003 05.09.2003 Porostov obnova misií o.Milan, o.Anton
10.09.2003 13.09.2003 Ďurďoš obnova misií o.Milan, o.Anton
18.10.2003 26.10.2003 Ďačov misie o.Milan, o.Atanáz
22.10.2003 26.10.2003 Prešov - Sekčov obnova misií  
30.10.2003 02.11.2003 Osturňa obnova misií  
09.11.2003 16.11.2003 Ruski Kerestur (Srbsko a Čierna Hora) obnova misií o.Anton, o.Milan, o.Jozef J., o.Jaroslav, o.Tomáš
12.11.2003 16.11.2003 Sabinov obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš
22.11.2003 30.11.2003 Hlivištia misie o.Anton, o.Milan
22.11.2003 30.11.2003 Sulín misie o.Miroslav, o.Jozef P.
04.12.2003 07.12.2003 Lastovce obnova misií o.Milan
11.12.2003 14.12.2003 Ľutina obnova misií o.Milan
11.12.2003 19.12.2003 Užhorod (Ukrajina) misie o.Štefan I., o.Miroslav
29.12.2003 06.01.2004 Izka (Ukrajina) misie o.Štefan, o.Cyril


misie 2004

dátum od dátum do miesto typ misionári
07.01.2004 15.01.2004 Nižne Studene misie o.Štefan, o.Cyril
10.01.2004 18.01.2004 Lastomír misie o.Milan, o.Atanáz
22.01.2004 25.01.2004 Zemplínska Teplica obnova misií o.Milan, o.Atanáz
07.02.2004 15.02.2004 Dargov misie o.Milan, o.Atanáz, o.Anton
28.02.2004 07.03.2004 Spišská Nová Ves misie o.Anton, o.Milan, o.Atanáz
13.03.2004 21.03.2004 Gerlachov misie o.Anton, o.Milan
20.03.2004 28.03.2004 Fulianka misie o.Miroslav, o.Mikuláš
01.04.2004 04.04.2004 Kurov obnova misií o.Anton, o.Milan
24.04.2004 02.05.2004 Slivník misie o.Anton, o.Milan
29.04.2004 02.05.2004 Orlov obnova misií  
09.05.2004 16.05.2004 Čukalovce misie o.Anton, o.Milan
13.05.2004 16.05.2004 Pčolinné obnova misií o.Anton, o.Milan
20.05.2004 23.05.2004 Bačkov obnova misií o.Anton, o.Atanáz
22.05.2004 30.05.2004 Telgárt misie o.Miroslav, o.Mikuláš
10.06.2004 13.06.2004 Zamutov obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš
12.06.2004 20.06.2004 Lomné misie o.Anton, o.Milan
19.06.2004 27.06.2004 Humenné pod Sokolejom misie o.Miroslav, o.Mikuláš
04.09.2004 12.09.2004 Iňačovce misie o.Anton, o.Milan
15.09.2004 19.09.2004 Trebišov obnova misií o.Anton, o.Milan
23.09.2004 26.09.2004 Hlivištia obnova misií o.Milan, o.Juraj
25.09.2004 03.10.2004 Kapišová misie o.Miroslav, o.Ondrej
30.09.2004 03.10.2004 Ďačov obnova misií o.Milan, o.Atanáz
09.10.2004 17.10.2004 Stropkov misie o.Anton, o.Atanáz, o.Milan
09.10.2004 17.10.2004 Brusnica misie o.Miroslav, o.Ondrej
23.10.2004 31.10.2004 Tichý Potok misie o.Mikuláš, o.Štefan V.
06.11.2004 14.11.2004 Kocur (Srbsko a Čierna Hora) misie o.Anton, o.Milan, o.Tomáš
06.11.2004 14.11.2004 Údol misie o.Mikuláš, o.Štefan V.
20.11.2004 28.11.2004 Topoľany misie o.Milan, o.Atanáz
25.11.2004 28.11.2004 Sulín obnova misií  
00.12.2004 00.12.2004 Užhorod (Ukrajina) obnova misií o.Štefan, o.Cyril


misie 2005

dátum od dátum do miesto typ misionári
06.01.2005 09.01.2005 Lastomír obnova misií o.Milan, o.Atanáz
20.01.2005 23.01.2005 Dargov obnova misií o.Milan, o.Atanáz, o.Anton
27.01.2005 30.01.2005 Gerlachov obnova misií o.Milan, o.Atanáz
05.02.2005 13.02.2005 Čičava misie o.Milan, o.Atanáz
05.03.2005 13.03.2005 Ťačevo (Ukrajina) misie o.Štefan, o.Cyril, o.Ondrej, br.Pavlo
12.03.2005 20.03.2005 Čerhov misie o.Milan, o.Atanáz
21.05.2005 29.05.2005 Rafajovce misie o.Milan, o.Atanáz
02.06.2005 05.06.2005 Slivník obnova misií o.Milan, o.Atanáz
09.06.2005 12.06.2005 Čukalovce obnova misií o.Milan, o.Atanáz
16.06.2005 19.06.2005 Lomné obnova misií o.Milan, o.Atanáz
21.09.2005 25.09.2005 Iňačovce obnova misií o.Milan, o.Atanáz
01.10.2005 09.10.2005 Kolčovské Dlhé misie o.Miroslav, br.Gorazd
15.10.2005 23.10.2005 Hažin nad Cirochou misie o.Miroslav, br.Gorazd
22.10.2005 30.10.2005 Bohdan (Ukrajina) misie o.Štefan I., o.Ondrej
22.10.2005 30.10.2005 Bylino (Ukrajina) misie o.Cyril, br.Pavlo
22.10.2005 30.10.2005 Michaľany misie o.Milan, o.Atanáz, br.Miro B.
03.11.2005 06.11.2005 Brusnica obnova misií o.Miroslav
12.11.2005 20.11.2005 Vyšný Orlík misie o.Mikuláš, o.Štefan K.
24.11.2005 27.11.2005 Topoľany obnova misií o.Milan, o.Atanáz
08.12.2005 11.12.2005 Kapišová obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš
? ? Humenné Pod Sokolejom obnova misií ?


misie 2006

dátum od dátum do miesto typ misionári
11.01.2005 15.01.2005 Stropkov obnova misií o.Milan, o.Atanáz, o.Ján Č.
19.01.2006 21.01.2006 Čičava obnova misií o.Milan, o.Atanáz
26.01.2006 29.01.2006 Čerhov obnova misií o.Milan, o.Atanáz
18.02.2006 26.02.2006 Šamudovce misie o.Milan, o.Atanáz
01.03.2006 05.03.2006 Ťačevo (Ukrajina) obnova misií o.Štefan, o.Cyril, o.Ondrej, br.Pavlo
11.03.2006 19.03.2006 Snakov misie o.Milan, o.Atanáz
17.03.2006 22.03.2006 Stakčínska Roztoka misie o.Štefan I., o.Michal
18.03.2006 26.03.2006 Hrabské misie o.Milan, o.Atanáz
25.03.2006 02.04.2006 Nova Selica (Ukrajina) misie o.Štefan I., o.Cyril, o.Ondrej, br.Pavlo
22.04.2006 30.04.2006 Klenov misie o.Milan, o.Atanáz
06.05.2006 14.05.2006 Jakovany misie o.Milan, o.Atanáz
13.05.2006 21.05.2006 Červená Voda misie o.Milan, o.Atanáz
13.06.2006 21.06.2006 Olšavica misie o.Mikuláš, o.Metod
15.06.2006 18.06.2006 Rafajovce obnova misií o.Milan, o.Atanáz
28.09.2006 01.10.2006 Michaľany obnova misií o.Milan, o.Atanáz
30.09.2006 08.10.2006 Hrčeľ misie o.Milan, o.Atanáz
30.09.2006 08.10.2006 Závadka misie o.Mikuláš, o.Tomáš, br.Miro B.
21.10.2006 29.10.2006 Fijaš misie o.Milan, o.Atanáz
26.10.2006 29.10.2006 Bohdan (Ukrajina) obnova misií o.Štefan I., o.Cyril, br.Pavlo
04.11.2006 12.11.2006 Praha sv. Kliment (Česko) misie o.Mikuláš, o.Ondrej
16.11.2006 19.11.2006 Vyšný Orlík obnova misií o.Mikuláš
25.11.2006 03.12.2006 Komárany misie o.Milan, o.Atanáz
25.11.2006 03.12.2006 Stročín misie o.Mikuláš, o.Metod, o.Štefan K., o.Štefan V., o.Jozef P.
09.12.2006 17.12.2006 Vislanka a Ďurková misie o.Mikuláš, o.Ondrej, o.Metod
30.12.2006 07.01.2007 Vinohradovo (Ukrajina) misie o.Štefan I., o.Ondrej


misie 2007

dátum od dátum do miesto typ misionári
11.01.2007 14.01.2007 Snakov obnova misií o.Milan, o.Atanáz
18.01.2007 21.01.2007 Hrabské obnova misií o.MIlan, o.Atanáz
01.03.2007 04.03.2007 Šamudovce obnova misií o.Milan, o.Atanáz
03.03.2007 11.03.2007 Dúbravka misie o.Milan, o. Atanáz
07.03.2007 11.03.2007 Vyšný Orlík obnova misií o.Mikuláš, o.Štefan K.
17.03.2007 25.03.2007 Trnava misie o.Milan, o.Atanáz
19.04.2007 22.04.2007 Klenov obnova misií o.Milan, o.Atanáz
21.04.2007 29.04.2007 Ľubovec misie o.Milan, o.Atanáz
03.05.2007 06.05.2007 Jakovany obnova misií o.Milan, o.Atanáz
10.05.2007 13.05.2007 Červená Voda obnova misií o.Milan, o.Atanáz
12.05.2007 20.05.2007 Olejnikov misie o.Milan, o.Atanáz
25.05.2007 29.05.2007 Olšavica obnova misií o.Mikuláš, o.Metod
29.09.2007 07.10.2007 Svidník misie o.Mikuláš, o.Metod, o.Ondrej
04.10.2007 07.10.2007 Hrčeľ obnova misií o.Milan, o.Atanáz
06.10.2007 14.10.2007 Brezina misie o.Milan, o.Atanáz
10.10.2007 14.10.2007 Závadka obnova misií o.Mikuláš
18.10.2007 21.10.2007 Fijaš obnova misií o.Milan, o.Atanáz
20.10.2007 28.10.2007 Bžany misie o.Milan, o.Atanáz
20.10.2007 28.10.2007 Torysky misie o.Mikuláš, o.Štefan K.
10.11.2007 18.11.2007 Kružlov misie o.Milan, o.Atanáz, o.Samuel
10.11.2007 18.11.2007 Trhovište misie o.Mikuláš, o.Štefan V.
29.11.2007 02.12.2007 Komárany obnova misií o.Milan, o.Atanáz
29.11.2007 02.12.2007 Stročín obnova misií o.Mikuláš, o.Metod
01.12.2007 09.12.2007 Sečovská Polianka misie o.Milan, o.Atanáz, o.Samuel
02.12.2007 05.12.2007 Vinohradovo (Ukrajina - pri nemocnici) obnova misií o.Ondrej, o.Cyril
08.12.2007 16.12.2007 Ruske Pole (Ukrajina) misie o.Ondrej
13.12.2007 16.12.2007 Vislanka a Ďurková obnova misií o.Mikuláš, o.Metod
22.12.2007 30.12.2007 Vinohradovo (Ukrajina - Uspenský chrám) misie o.Ondrej, o.Cyril


misie 2008

dátum od dátum do miesto typ misionári
10.01.2008 13.01.2008 Olejnikov obnova misií o.Milan, o.Atanáz
26.01.2008 03.02.2008 Humenné mesto misie o.Milan, o.Samuel, o.Jozef J., o.Atanáz
07.02.2008 10.02.2008 Dúbravka obnova misií o.Milan, o.Atanáz
09.02.2008 17.02.2008 Zemplínske Hradište misie o.Milan, o.Atanáz
13.02.2008 17.02.2008 Dunkovica (Ukrajina) obnova misií o.Ondrej, o.Cyril
23.02.2008 02.03.2008 Jasenov misie o.Milan, o.Atanáz
27.02.2008 02.03.2008 Kvasovo (Ukrajina) obnova misií o.Ondrej, o.Cyril
08.03.2008 16.03.2008 Viľchivka misie o.Ondrej, o.Cyril
12.04.2008 20.04.2008 Užhorod - Bohomoľci (Ukrajina) misie o.Ondrej, o.Cyril
16.04.2008 20.04.2008 Trnava obnova misií o.Milan, o.Atanáz
24.04.2008 27.04.2008 Ľubovec obnova misií o.Milan, o.Atanáz
26.04.2008 04.05.2008 Miklušovce misie o.Milan, o.Atanáz
10.05.2008 18.05.2008 Pozdišovce misie o.Mikuláš, o.Metod
17.05.2008 25.05.2008 Štefanovce misie o.Milan, o.Atanáz
24.05.2008 01.06.2008 Piskorovce misie o.Milan, o.Atanáz
31.05.2008 08.06.2008 Staškovce misie  
12.06.2008 15.06.2008 Šarišské Jastrabie obnova misií  
01.10.2008 05.10.2008 Svidník obnova misií  
11.10.2008 19.10.2008 Kyjov misie o.Mikuláš, o.Maroš
16.10.2008 19.10.2008 Bžany obnova misií o.Milan, o.Atanáz
18.10.2008 26.10.2008 Kručov misie o.Milan, o.Atanáz
23.10.2008 26.10.2008 Torysky obnova misií  
05.11.2008 09.11.2008 Kružlov obnova misií o.Milan, o.Atanáz
08.11.2008 16.11.2008 Prešov, sídl. III. misie o.Mikuláš, o.Metod
15.11.2008 23.11.2008 Chmeľova misie o.Milan, o.Atanáz
20.11.2008 23.11.2008 Trhovište obnova misií  
26.11.2008 30.11.2008 Sečovská Polianka obnova misií o.Milan, o.Atanáz
29.11.2008 07.12.2008 Poša misie o.Milan, o.Atanáz
11.12.2008 14.12.2008 Brezina obnova misií o.Milan, o.Atanáz
13.12.2008 21.12.2008 Kazimir misie o.Milan, o.Atanáz


misie 2009

dátum od dátum do miesto typ misionári
21.01.2009 01.02.2009 Naciná Ves misie o.Milan, o.Atanáz
05.02.2009 08.02.2009 Jasenov obnova misií o.Milan, o.Atanáz
07.02.2009 15.02.2009 Vyšná Rybnica misie o.Milan, o.Atanáz
28.02.2009 08.03.2009 Beloveža misie o.Milan, o.Atanáz
12.03.2009 15.03.2009 Štefanovce obnova misií o.Milan, o.Atanáz
14.03.2009 22.03.2009 Topoľovka misie o.Milan, o.Atanáz
28.03.2009 05.04.2009 Bilky - Ukrajina misie o.Ondrej, o.Metod, br.Pavlo
07.04.2009 12.04.2009 Makarijevo - Ukrajina misie o.Cyril, br.Pavlo
15.04.2009 19.04.2009 Humenné - mesto obnova misií o.Milan, o.Atanáz
30.04.2009 03.05.2009 Miklušovce obnova misií o.Milan, o.Atanáz
02.05.2009 10.05.2009 Suchá Dolina misie o.Milan, o.Atanáz
16.05.2009 24.05.2009 Nižná Rybnica misie o.Mikuláš, o.Metod
21.05.2009 24.05.2009 Zemplínske Hradište obnova misií o.Milan, o.Atanáz
04.06.2009 07.06.2009 Piskorovce obnova misií o.Milan, o.Atanáz
11.06.2009 14.06.2009 Pozdišovce obnova misií o.Mikuláš, o.Metod
03.10.2009 11.10.2009 Čižatice misie o.Milan, o.Atanáz
15.10.2009 18.10.2009 Kručov obnova misií o.Milan, o.Atanáz
17.10.2009 25.10.2009 Matovce misie o.Milan, o.Atanáz
05.11.2009 08.11.2009 Chmeľova obnova misií o.Milan, o.Atanáz
07.11.2009 15.11.2009 Stebník misie o.Milan, o.Atanáz
18.11.2009 22.11.2009 Prešov sídl. III. obnova misií o.Mikuláš, o.Metod
21.11.2009 29.11.2009 Hromoš misie o.Milan, o.Atanáz
03.12.2009 06.12.2009 Poša obnova misií o.Milan, o.Atanáz
05.12.2009 13.12.2009 Nižný Hrabovec misie o.Milan, o.Atanáz