Misie a obnovy misií 1940 – 1949

Zoznam misií a obnov misií (1922 – 1950) bol vytvorený na základe archívnych dokumentov. Stále nie je kompletný, preto bude priebežne dopĺňaný.

Ak na misijnom kríži pri Vašom chráme je iný dátum ako je uvedený v tomto zozname, alebo sa v ňom vôbec nenachádza, dajte mi to vedieť. Rád to doplním do zoznamu.

daatma

misie 1940

dátum od dátum do miesto typ misionári
09.03.1940 17.03.1940 Livov + Huta + Kríže misie o.Musil, o.Kliment
18.03.1940 26.03.1940 Oľšavica misie o.Musil, o.Kliment
20.03.1940 28.03.1940 Nechvaľova Polianka misie o.Zakopal, o.Fiala
30.03.1940 07.04.1940 Klokočov misie o.Zakopal, o.Kliment
07.04.1940 14.04.1940 Prešov misie o.Zakopal, o.Musil, o.Fiala
13.04.1940 21.04.1940 Šamudovce misie o.Kliment, o.Fiala, o.Zakopal
19.05.1940 26.05.1940 Topoľany misie o.Zakopal, o.Fail, o.Musil
19.05.1940 24.05.1940 Zemplínska Teplica obnova misií o.Kliment, o.Fiala
25.05.1940 02.06.1940 Nižné Zbojné misie o.Kliment, o.Čelůstka
27.05.1940 01.06.1940 Dávidov obnova misií o.Zakopal, o.Musil
01.06.1940 09.06.1940 Štefurov misie o.Zakopal, o.Musil
12.10.1940 20.10.1940 Bajerovce misie o.Musil, o.Fail
02.11.1940 10.11.1940 Kružlová misie o.Musil, o.Fail
10.11.1940 15.11.1940 Sopkovce misie o.Zakopal
11.11.1940 18.11.1940 Lascov misie o.Musil, o.Fail, o.Fiala
16.11.1940 24.11.1940 Bodružaľ misie o.Zakopal, o.Fiala
24.11.1940 01.12.1940 Pstriná misie o.Zakopal
01.12.1940 08.12.1940 Hažín misie o.Zakopal, o.Fail
01.12.1940 09.12.1940 Humenné misie o.Musil, o.Fiala
12.12.1940 17.12.1940 Ihľany obnova misií o.Musil, o.Fiala
18.12.1940 23.12.1940 Sulín obnova misií o.Musil, o.Fiala
28.12.1940 05.01.1941 Porúbka misie o.Zakopal


misie 1941

dátum od dátum do miesto typ misionári
01.02.1941 09.02.1941 Nové Mesto misie o.Musil, o.Fiala
14.02.1941 19.02.1941 Nechvaľova Polianka obnova misií o.Zakopal
22.02.1941 27.02.1941 Livov obnova misií o.Zakopal, o.Fail
01.03.1941 09.03.1941 Nižná a Vyšná Jablonka misie o.Zakopal, o.Fail
01.03.1941 06.03.1941 Blažov obnova misi o.Musil, o.Fiala
07.03.1941 12.03.1941 Oľšavica obnova misií o.Musil, o.Fiala
08.03.1941 16.03.1941 Svetlice misie o.Zakopal, o.Fail
15.03.1941 23.03.1941 Fekišovce misie o.Musil, o.Fail, o.Fiala
16.03.1941 21.03.1941 Zbojné obnova misií o.Zakopal, o.Čelůstka
22.03.1941 30.03.1941 Šambron misie o.Zakopal, o.Fiala
31.03.1941 07.04.1941 Osturňa misie o.Zakopal, o.Musil, o.Čelůstka
07.04.1941 15.04.1941 Soboš misie o.Kliment, o.Fiala
06.05.1941 13.05.1941 Štefurov obnova misií o.Musil
24.05.1941 01.06.1941 Štefanovce misie o.Zakopal, o.Fail
08.11.1941 16.11.1941 Okružná misie o.Zakopal, o.Kozelský
22.11.1941 27.11.1941 Hažín obnova misií o.Zakopal
22.11.1941 29.11.1941 Humenné obnova misií o.Musil, o.Fiala
27.11.1941 04.12.1941 Maškovce misie o.Fail, o.Fiala
06.12.1941 14.12.1941 Ľutina misie o.Zakopal, o.Fiala
14.12.1941 21.12.1941 Klečenov misie o.Musil, o.Čelůstka, o.Zakopal


misie 1942

dátum od dátum do miesto typ misionári
06.02.1942 11.02.1942 Kalša obnova misií o.Zakopal, o.Musil
28.02.1942 06.03.1942 Herľany misie o.Fail
07.03.1942 12.03.1942 Osturňa obnova misií o.Zakopal, o.Fail
14.03.1942 22.03.1942 Jakubany misie o.Zakopal, o.Fail
15.03.1942 20.03.1942 Nižná a Vyšná Jablonka obnova misi o.Fiala
22.03.1942 29.03.1942 Vyšné Čabiny misie o.Musil, o.Fiala
24.03.1942 28.03.1942 Svetlice obnova misií  
11.04.1942 19.04.1942 Matysová misie o.Fail, o.Čelůstka
09.05.1942 17.05.1942 Ľubovec misie o.Musil, o.Fail
13.05.1942 20.05.1942 Hostovice misie o.Zakopal, o.Kliment
03.06.1942 09.06.1942 Štefanovce obnova misií o.Fail
03.06.1942 10.06.1942 Kečkovce misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
13.09.1942 21.09.1942 Dvorianky misie o.Zakopal, o.Fail
18.09.1942 27.09.1942 Bánske misie o.Musil
06.10.1942 14.10.1942 Zbehňov misie o.Zakopal, o.Fail
17.10.1942 25.10.1942 Varhaňovce misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
18.10.1942 25.10.1942 Kvačany misie o.Fail, o.Čelůstka
19.10.1942 25.10.1942 Jusková Voľa misie o.Zakopal
24.10.1942 01.11.1942 Roztoky misie o.J.Ďurkáň
25.10.1942 02.11.1942 Drienov misie o.Zakopal, o.Kliment
26.10.1942 03.11.1942 Nižné Repáše misie o.Fail, o.Čelůstka
03.11.1942 10.11.1942 Kolčovské Dlhé misie o.Zakopal, o.J.Ďurkáň
07.11.1942 13.11.1942 Svinica misie o.Fail
08.11.1942 12.11.1942 Klečenov obnova misií o.Musil
10.11.1942 18.11.1942 Nižný Mirošov misie o.J.Ďurkáň
14.11.1942 22.11.1942 Brezina misie o.Zakopal, o.Fail
22.11.1942 26.11.1942 Šemetkovce obnova misií o.Kliment
28.11.1942 06.12.1942 Sabinov misie o.Zakopal, o.Kliment
06.12.1942 10.12.1942 Maškovce obnova misií  
06.12.1942 13.12.1942 Jakovany misie o.Kliment
08.12.1942 13.12.1942 Okružná obnova misií o.Zakopal, o.Kozelský
12.12.1942 20.12.1942 Veľký Ruskov misie o.Musil, o.J.Ďurkáň
18.12.1942 22.12.1942 Ľutina obnova misií o.Kliment, o.Čelůstka
22.12.1942 29.12.1942 Ďurďošík misie o.J.Ďurkáň
24.12.1942 01.01.1943 Abranovce misie o.Kliment
28.12.1942 03.01.1943 Rešov misie o.Zakopal, o.Fail
31.12.1942 04.01.1943 Kružlov misie - detské o.J.Ďurkáň


misie 1943

dátum od dátum do miesto typ misionári
06.02.1943 14.02.1943 Čečehov misie o.Zakopal, o.Fail
08.02.1943 14.02.1943 Vyšná Olšava misie o.Musil, o.Kliment
14.02.1943 21.02.1943 Nižná Olšava misie o.Musil, o.Kliment
14.02.1943 21.02.1943 Iňačovce misie o.Zakopal, o.Fail
20.02.1943 28.02.1943 Kamenná Poruba misie o.Musil, o.J.Ďurkáň
21.02.1943 28.02.1943 Vrbovec misie o.Zakopal
01.03.1943 07.03.1943 Adidovce misie o.Kozelský, o.Fail
07.03.1943 14.03.1943 Telgárt misie o.Zakopal, o.Kliment
13.03.1943 21.03.1943 Borov misie o.Musil, o.J.Ďurkáň
14.03.1943 21.03.1943 Čukalovce misie o.Fail, o.Čelůstka
14.03.1943 21.03.1943 Šumiac misie o.Zakopal, o.Kliment
21.03.1943 28.03.1943 Jovsa misie o.Musil, o.Fail
28.03.1943 04.04.1943 Úbrež misie o.Kliment, o.Musil, o.J.Ďurkáň, o.Trčka
28.03.1943 04.04.1943 Hažín misie o.Zakopal, o.Čelůstka
05.04.1943 10.04.1943 Jakubany obnova misií o.Kliment, o.Zakopal
05.04.1943 09.04.1943 Čabiny obnova misií o.Kozelský, o.Fiala
10.04.1943 18.04.1943 Jarabina misie o.Kliment, o.Zakopal
17.04.1943 22.04.1943 Hostovice obnova misií  
01.05.1943 09.05.1943 Ruská Nová Ves misie o.Zakopal, o.Fail
08.05.1943 16.05.1943 Krášok misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
08.05.1943 16.05.1943 Jastrabie nad Topľou misie o.Musil, o.Arvaj
09.05.1943 13.05.1943 Ľubovec obnova misií  
15.05.1943 23.05.1943 Bujakov misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
16.05.1943 23.05.1943 Kručov misie o.Zakopal
26.06.1943 04.07.1943 Laškovce + Pozdišovce misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
26.06.1943 04.07.1943 Žbynce misie o.Kozelský
04.09.1943 12.09.1943 Lastovce misie o.Fail, o.J.Ďurkáň
04.09.1943 12.09.1943 Zalužice misie o.Musil
17.10.1943 21.10.1943 Ďurďošík obnova misií o.Zakopal, o.J.Ďurkáň
23.10.1943 28.10.1943 Kvačany obnova misií o.Fail, o.Čelůstka
23.10.1943 31.10.1943 Nižný Žipov misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
26.10.1943 31.10.1943 Zbehňov obnova misií o.Zakopal, o.Kozelský
29.10.1943 03.11.1943 Nižné Repaša obnova misií o.Fail, o.Čelůstka
31.10.1943 05.11.1943 Dvorianky obnova misií o.Zakopal, o.Kozelský
31.10.1943 07.11.1943 Veľaty misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
07.11.1943 12.11.1943 Pichné misie o.Zakopal
13.11.1943 18.11.1943 Brezina obnova misií o.Kozelský, o.Fail
13.11.1943 18.11.1943 Varhaňovce obnova misií o.Kliment, o.Fiala
18.11.1943 23.11.1943 Drienov obnova misií o.Kliment, o.Fiala
20.11.1943 28.11.1943 Hrabovčík misie o.Kozelský, o.J.Ďurkáň
21.11.1943 25.11.1943 Jusková Voľa obnova misií o.Zakopal
23.11.1943 28.11.1943 Abranovce obnova misií o.Kliment, o.Fiala
27.11.1943 05.12.1943 Závadka misie o.Zakopal, o.Fiala
27.11.1943 05.11.1943 Remeniny misie o.Fail, o.Čelůstka
03.12.1943 12.12.1943 Kurov misie o.J.Ďurkáň, o.Kozelský ?
11.12.1943 19.12.1943 Čirč misie o.Zakopal, o.Čelůstka
14.12.1943 19.12.1943 Kolčovské Dlhé obnova misií o.Kliment, o.Fiala
20.12.1943 26.12.1943 Poruba pod Vihorlatom misie o.Kliment, o.Fiala
20.12.1943 25.12.1943 Bánske obnova misií o.Zakopal
26.12.1943 31.12.1943 Rešov obnova misií o.Zakopal
26.12.1943 02.01.1944 Stankovce misie o.Kliment, o.Fail
29.12.1943 02.01.1944 Veľký Ruskov obnova misií o.J.Ďurkáň


misie 1944

dátum od dátum do miesto typ misionári
13.01.1944 21.01.1944 Kojšov misie o.Zakopal, o.Čelůstka
30.01.1944 06.02.1944 Sliepkovce misie o.Zakopal, o.Čelůstka
11.02.1944 15.02.1944 Vrbovec obnova misií o.Zakopal
11.02.1944 18.04.1944 Vysoká nad Uhom misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
11.02.1944 19.02.1944 Hrabské misie o.Fail, o.Čelůstka
19.02.1944 24.02.1944 Svinica obnova misií o.Zakopal
19.02.1944 24.02.1944 Čečehov obnova misií o.Kliment, o.Kozelský
20.02.1944 27.02.1944 Malcov misie o.Fail, o.Čelůstka
24.02.1944 03.03.1944 Zbudza misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
26.02.1944 05.03.1944 Tokajík misie o.Zakopal, o.Kozelský
04.03.1944 12.03.1944 Údol misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
05.03.1944 10.03.1944 Vyšná Olšava obnova misií o.Zakopal, o.Kozelský
05.03.1944 08.03.1944 Čukalovce obnova misií o.Čelůstka, o.Fail
16.03.1944 20.03.1944 Kamenná Poruba obnova misií o.Zakopal, o.Čelůstka
18.03.1944 25.03.1944 Kamienka misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
21.03.1944 26.03.1944 Úbrež obnova misií o.Zakopal, o.Arvaj
22.03.1944 26.03.1944 Jovsa obnova misií o.Fail, o.Čelůstka
27.03.1944 01.04.1944 Ruský Kazimír obnova misií o.Kozelský
28.03.1944 02.04.1944 Telgárt obnova misií o.Zakopal, o.Fail
02.04.1944 06.04.1944 Hažín obnova misií o.Musil, o.Kozelský
02.04.1944 09.04.1944 Falkušovce misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
03.04.1944 08.04.1944 Šumiac obnova misií o.Zakopal, o.Fail
10.04.1944 15.04.1944 Jarabina obnova misií o.Zakopal
02.05.1944 07.05.1944 Krášok obnova misií o.Kliment, o.Kozelský
05.05.1944 09.05.1944 Ruská Nová Ves obnova misií o.Zakopal, o.Fail
21.05.1944 29.05.1944 Rudlov misie o.Zakopal, o.Kozelský
23.05.1944 28.05.1944 Iňačovce obnova misií o.Musil, o.Kliment
júl ? 1944 júl ? 1944 Kručov obnova misií jeden misionár
27.10.1944 31.10.1944 Veľaty obnova misií o.Zakopal
01.11.1944 04.11.1944 Lastovce obnova misií o.Zakopal


misie 1945

dátum od dátum do miesto typ misionári
25.04.1945 29.04.1945 Lastovce obnova misií o.Kliment, o.J.Ďurkáň
21.06.1945 28.06.1945 Simirky misie o.Kliment, o.Fail
28.07.1945 04.08.1945 Sirma misie o.J.Ďurkáň
25.11.1945 02.12.1945 Cejkov misie o.Kliment
25.11.1945 02.12.1945 Rakovec nad Ondavou misie o.Zakopal, o.Arvaj
08.12.1945 17.12.1945 Zdoba misie o.Kozelský, o.J.Ďurkáň, o.Kliment
18.12.1945 23.12.1945 Malcov obnova misií o.Kliment, o.Čelůstka
29.12.1945 02.01.1946 Sliepkovce obnova misií o.Zakopal


misie 1946

dátum od dátum do miesto typ misionári
09.03.1946 17.03.1946 Gerlachov misie o.Zakopal, o.Arvaj
17.03.1946 21.03.1946 Hrabské obnova misií o.Zakopal
24.03.1946 31.03.1946 Kaluža misie o.Kliment, o.Čelůstka
00.00.1946 07.04.1946 Bratislava misie o.Fail
13.04.1946 21.04.1946 Helcmanovce misie o.Fail, o.J.Ďurkáň
05.05.1946 12.05.1946 Petríkovce misie o.Zakopal, o.Arvaj
29.05.1946 02.06.1946 Rudlov obnova misií o.Zakopal
19.06.1946 23.06.1946 Závadka obnova misií o.Fail, o.J.Ďurkáň
31.08.1946 08.09.1946 Markovce misie o.Fail, o.M.Ďurkáň
20.10.1946 27.10.1946 Ladomirov misie o.Zakopal, o.J.Ďurkáň
03.11.1946 07.11.1946 Rakovec nad Ondavou obnova misií o.Zakopal, o.Fail
17.11.1946 24.11.1946 Belža misie o.Zakopal, o.Fail
24.11.1946 01.12.1946 Sokoľany misie o.Zakopal, o.M.Ďurkáň
30.11.1946 08.12.1946 Livov obnova misií o.Kliment (SA)
01.12.1946 08.12.1946 Valkov misie o.Fail, o.Fiala
15.12.1946 22.12.1946 Stretávka misie o.Kliment (SA)
28.12.1946 05.01.1947 Vyšná Rybnica misie o.Zakopal, o.Fail


misie 1947

dátum od dátum do miesto typ misionári
01.03.1947 07.03.1947 Podhoroď misie o.Zakopal, o.Fiala
09.03.1947 16.03.1947 Ruské misie o.Zakopal
16.03.1947 23.03.1947 Veľká Poľana misie o.Zakopal
16.03.1947 23.03.1947 Prešov misie o.Fiala, o.Fail
24.03.1947 28.03.1947 Kojšov obnova misií o.Fail, o.Fiala, o.M.Ďurkáň
29.03.1947 06.04.1947 Veľký Lipník misie o.Zakopal, o.Fail
03.05.1947 11.05.1947 Priekopa misie o.Zakopal, o.M.Ďurkáň
11.05.1947 18.05.1947 Košice misie o.Fiala, o.Fail, o.Lazor
18.05.1947 25.05.1947 Bunkovce misie o.Zakopal, o.M.Ďurkáň
01.06.1947 08.06.1947 Vyšný Kazimír misie o.Fiala, o.Lazor
10.09.1947 14.09.1947 Markovce obnova misií o.Zakopal
08.10.1947 12.10.1947 Prešov obnova misií o.Fail, o.Fiala (SA)
25.10.1947 02.11.1947 Slovinky misie o.Zakopal, o.Lazor
04.11.1947 08.11.1947 Petríkovce obnova misií o.Zakopal
08.11.1947 16.11.1947 Pčolinné misie o.Fiala, o.Fail
09.11.1947 16.11.1947 Ľubica misie o.Kliment, o.Lazor
24.11.1947 30.11.1947 Čabalovce misie o.Fail
27.11.1947 04.12.1947 Ňagov misie o.Kliment
27.11.1947 30.11.1947 Zdoba obnova misií  
01.12.1947 08.12.1947 Ďurkov misie o.Zakopal
13.12.1947 17.12.1947 Sokoľany obnova misií o.Zakopal
13.12.1947 21.12.1947 Drienica misie  


misie 1948

dátum od dátum do miesto typ misionári
15.02.1948 22.02.1948 Blatné Revištia misie o.Kliment, o.Fail
22.02.1948 29.02.1948 Unhošť misie o.Fail, P.Kružík (P)
28.02.1948 07.03.1948 Trhovište misie o.Zakopal, o.J.Ďurkáň
13.03.1948 21.03.1948 Krajná Bystrá misie o.Kliment, o.Fail
14.03.1948 21.03.1948 Cígeľka misie o.Zakopal, o.Čelůstka
30.03.1948 07.04.1948 Dávidov misie o.Kliment, o.Fail
17.04.1948 25.04.1948 Kyjov misie o.Kliment, o.Fail
22.04.1948 27.04.1948 Veľký Lipník + Stráňany obnova misií o.Zakopal
01.05.1948 09.05.1948 Topoľovka misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
08.05.1948 15.05.1948 Kolonica misie o.Zakopal
17.05.1948 23.05.1948 Petrová misie o.Kliment, o.Fail
30.05.1948 06.06.1948 Nižná Šebastová misie o.Fail, P.Konkol (StH)
10.06.1948 13.06.1948 Priekopa obnova misií o.Zakopal
28.08.1948 05.09.1948 Čičava misie o.Kliment, o.Fail
10.10.1948 17.10.1948 Krčava misie o.Kliment, o.Arvaj
10.10.1948 17.10.1948 Cejkov misie o.Zakopal
19.10.1948 24.10.1948 Slovinky obnova misií o.Zakopal
23.10.1948 31.10.1948 Klenov misie o.Fail, o.Arvaj
30.10.1948 07.11.1948 Snakov misie o.Kliment, o.Arvaj
09.11.1948 14.11.1948 Košice obnova misií o.Zakopal, o.J.Ďurkáň
13.11.1948 21.11.1948 Starina misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
21.11.1948 28.11.1948 Čemerné misie o.Zakopal, o.Arvaj
28.11.1948 05.12.1948 Dúbravka misie o.Kliment, o.Fail
04.12.1948 09.12.1948 Ďurkov obnova misií o.J.Ďurkáň
05.12.1948 12.12.1948 Koromľa misie o.Zakopal, o.Arvaj
14.12.1948 19.12.1948 Drienica obnova misií o.Zakopal
29.12.1948 02.01.1949 Hačava obnova misií o.Kliment


misie 1949

dátum od dátum do miesto typ misionári
22.02.1949 27.02.1949 Cígeľka obnova misií o.J.Ďurkáň (SA)
00.03.1949 00.03.1949 Pusté Čemerné misie  
27.03.1949 29.03.1949 Ortuťová obnova misií o.J.Ďurkáň (SA)
25.05.1949 29.05.1949 Janov misie o.J.Ďurkáň (SA)
05.11.1949 13.11.1949 Lesné misie  
12.11.1949 20.11.1949 Čabalovce misie o.Zakopal, ?
12.11.1949 20.11.1949 Výrava misie o.Fail, o.Arvaj
20.11.1949 27.11.1949 Cabov misie o.Zakopal, o.Fail ?
00.11.1949 04.12.1949 Choňkovce misie o.Fail ?
10.12.1949 00.12.1949 Svidník misie o.Zakopal, o.Arvaj