Misie a obnovy misií 1930 – 1939

Zoznam misií a obnov misií (1922 – 1950) bol vytvorený na základe archívnych dokumentov. Stále nie je kompletný, preto bude priebežne dopĺňaný.

Ak na misijnom kríži pri Vašom chráme je iný dátum ako je uvedený v tomto zozname, alebo sa v ňom vôbec nenachádza, dajte mi to vedieť. Rád to doplním do zoznamu.

daatma

misie 1930

dátum od dátum do miesto typ misionári
00.03.1930 00.03.1930 Hradisko misie o.Trčka, o.Nekula
22.03.1930 29.03.1930 Chyža misie o.Zakopal, o.Musil
21.05.1930 29.05.1930 Rakošina misie o.Nekula, o.Zakopal
29.11.1930 07.12.1930 Závadka misie o.Zakopal, o.Kliment
00.10.1930 00.10.1930 Okružná misie  
27.12.1930 04.01.1931 Veľke Lučky misie o.Zakopal, o.Kliment


misie 1931

dátum od dátum do miesto typ misionári
00.00.1931 00.00.1931 Ľutina misie  
00.00.1931 00.00.1931 Šandal misie  
00.00.1931 00.00.1931 Tichý Potok misie  
00.00.1931 00.00.1931 Petrová misie  
00.00.1931 00.00.1931 Stebník misie  
00.00.1931 00.00.1931 Repejov obnova misií  
00.00.1931 00.00.1931 Klečenov misie  
01.11.1931 08.11.1931 Ortuťová misie o.Zakopal, o.Musil
09.11.1931 17.11.1931 Rešov misie o.Zakopal, o.Musil
05.12.1931 13.12.1931 Košice misie o.Zakopal, o.Musil
15.12.1931 23.12.1931 Palota misie o.Trčka, o.Musil
21.12.1931 26.12.1931 Závadka obnova misií o.Zakopal
26.12.1931 04.01.1932 Slovinky misie o.Zakopal, o.Musil


misie 1932

dátum od dátum do miesto typ misionári
13.01.1932 18.01.1932 Krašok obnova misií o.Zakopal
16.02.1932 21.02.1932 Stebník obnova misií o.Trčka, o.Musil
27.02.1932 04.03.1932 Cernina misie o.Zakopal, o.Musil
05.03.1932 10.03.1932 Okružná obnova misií o.Zakopal, o.Musil
15.03.1932 21.03.1932 Ľutina obnova misií o.Zakopal, o.Musil
22.03.1932 27.03.1932 Tichý Potok obnova misií o.Zakopal, o.Musil
29.03.1932 04.04.1932 Olšava misie o.Zakopal, o.Kliment
06.04.1932 14.04.1932 Dubové misie o.Zakopal, o.Musil
17.04.1932 24.04.1932 Rakovec nad Ondavou misie o.Zakopal, o.Musil
22.05.1932 29.05.1932 Fulianka misie o.Trčka, o.Zakopal
31.05.1932 06.06.1932 Markovce misie o.Zakopal, o.Musil
05.06.1932 10.06.1932 Klečenov obnova misií o.Zakopal
01.10.1932 09.10.1932 Šumiac misie o.Zakopal, o.Kliment
10.10.1932 18.10.1932 Telgárt misie o.Zakopal, o.Kliment
19.10.1932 26.10.1932 Vernár misie o.Zakopal, o.Kliment
01.11.1932 06.11.1932 Slovinky obnova misií o.Zakopal, o.Musil
08.11.1932 15.11.1932 Kremná misie o.Zakopal, o.Kliment
17.11.1932 24.11.1932 Jarabina misie o.Zakopal, o.Kliment
27.11.1932 04.12.1932 Cabov misie o.Zakopal, o.Kliment
27.11.1932 04.12.1932 Sečovská Polianka misie o.Zakopal, o.Kliment, o.Musil
07.12.1932 11.12.1932 Košice obnova misií o.Zakopal, o.Musil
12.12.1932 16.12.1932 Rešov obnova misií o.Zakopal
13.12.1932 17.12.1932 Ortuťová obnova misií o.Kliment
17.12.1932 25.12.1932 Domanincy misie o.Zakopal, o.Musil
? ? Palota ? obnova misií  


misie 1933

dátum od dátum do miesto typ misionári
11.01.1933 15.01.1933 Petrová obnova misií o.Zakopal, o.Kliment
11.02.1933 19.02.1933 Dravce + Baraninci misie o.Musil, o.Zakopal, o.Kozelský
26.02.1933 01.03.1933 Vyšná Olšava obnova misií o.Zakopal
01.03.1933 05.03.1933 Nižná Olšava obnova misií o.Zakopal, o.Lesák
01.03.1933 08.03.1933 Cejkov misie o.Musil, o.Zakopal, o.Kozelský
08.03.1933 15.03.1933 Údol misie o.Zakopal, o.Kliment
14.03.1933 21.03.1933 Stakčín misie o.Zakopal, o.Musil
21.03.1933 28.03.1933 Trhovište misie o.Zakopal, o.Kliment, o.Kozelský
29.03.1933 05.04.1933 Kamienka misie o.Zakopal, o.Kliment
05.04.1933 13.04.1933 Nevické misie o.Zakopal, o.Kliment
29.04.1933 04.05.1933 Fulianka obnova misií o.Zakopal, o.Kliment
06.05.1933 14.05.1933 Jarok misie o.Zakopal, o.Kliment
16.05.1933 23.05.1933 Renčišov + Lačnov misie o.Zakopal, o.Kliment
23.08.1933 03.09.1933 Petríkovce misie o.Musil, o.Kozelský
10.09.1933 17.09.1933 Krivá nad Tisou misie o.Musil, o.Kliment
08.10.1932 12.10.1932 Telgárt obnova misií o.Musil, o.Kliment
14.10.1933 18.10.1933 Šumiac obnova misií o.Musil, o.Kliment
19.10.1933 23.10.1933 Vernár obnova misií o.Musil, o.Kliment
22.10.1933 29.10.1933 Jovsa misie o.Zakopal, o.Musil, o.Kliment
01.11.1933 05.11.1933 Cabov obnova misií o.Zakopal
04.11.1932 09.11.1933 Sečovská Polianka obnova misií o.Zakopal, o.Musil
11.11.1933 16.11.1933 Kamienka obnova misií o.Musil, o.Kliment
18.11.1933 23.11.1933 Jarabina obnova misií o.Musil, o.Kliment
23.11.1933 27.11.1933 Kremná obnova misií o.Zakopal
26.11.1933 03.12.1933 Blatné Revištia misie o.Musil, o.Kliment
03.12.1933 07.12.1933 Rakovec nad Ondavou obnova misií o.Zakopal, o.Musil, o.Kliment
10.12.1933 18.12.1933 Voročov(o) misie o.Zakopal, o.Musil
19.12.1933 24.12.1933 Domanincy obnova misií o.Zakopal, o.Musil
26.12.1933 03.01.1934 Korytňany + Dovhoje misie o.Musil, o.Kliment, o.Zakopal


misie 1934

dátum od dátum do miesto typ misionári
20.01.1934 31.01.1934 Úbrež misie o.Zakopal, o.Musil, o.Kliment
28.01.1934 05.02.1934 Jasenov misie o.Zakopal, o.Kliment
04.02.1934 11.02.1934 Vyšná Rybnica misie o.Musil, o.Kliment
11.02.1934 18.02.1934 Dravce obnova misií o.Zakopal, o.Kliment
15.02.1934 22.02.1934 Podhoroď misie o.Musil, o.Kliment
22.02.1934 02.03.1934 Geralt misie o.Zakopal
25.02.1934 01.03.1934 Nevické obnova misií o.Musil, o.Kliment
04.03.1934 11.03.1934 Nižný Tvarožec misie o.Zakopal, o.Kliment
11.03.1934 18.03.1934 Veľaty misie o.Zakopal, o.Musil, o.Kliment
28.03.1934 04.04.1934 Litmanová misie o.Musil, o.Kliment
10.04.1934 17.04.1934 Vulšanky misie o.Musil, o.Kliment
17.04.1934 23.04.1934 Trhovište obnova misií o.Zakopal, o.Kliment
22.04.1934 30.04.1934 Veľký Ruskov misie o.Musil, o.Kliment, o.Zakopal
29.04.1934 07.05.1934 Brusnica misie o.Musil, o.Kliment
09.05.1934 13.05.1934 Jarok obnova misií o.Musil, o.Kliment
17.05.1934 21.05.1934 Renčišov obnova misií o.Kliment
03.06.1934 10.06.1934 Kamenná Poruba misie o.Musil, o.Kliment
06.07.1934 10.07.1934 Cernina obnova misií o.Kliment
23.09.1934 30.09.1934 Bogorevica misie o.Musil, o.Kliment
02.09.1934 07.09.1934 Petríkovce obnova misií o.Musil, o.Kliment
05.09.1934 09.09.1934 Markovce obnova misií o.Musil, o.Kliment
21.10.1934 28.10.1934 Kružlov misie o.Musil, o.Kliment
30.10.1934 08.11.1934 Nižná Rybnica + Sobrance misie o.Musil, o.Kliment, o.Zakopal
10.11.1934 19.11.1934 Sečovce misie o.Zakopal, o.Musil, o.Kliment
22.11.1934 01.12.1934 Nižný Šard misie o.Musil, o.Kliment
02.12.1934 10.12.1934 Ladomírová misie o.Zakopal, o.Musil, o.Březina
08.12.1934 16.12.1934 Šarišské Jastrabie misie o.Zakopal, o.Kliment
18.12.1934 24.12.1934 Podhoroď obnova misií o.Musil, o.Kliment, o.Fail
25.12.1934 02.01.1935 Zubné + Adidovce misie o.Musil, o.Kliment


misie 1935

dátum od dátum do miesto typ misionári
12.01.1935 27.01.1935 Lokoť + Martinka misie o.Musil, o.Kliment, o.Zakopal
25.01.1935 04.02.1935 Černy Potok misie o.Musil, o.Kliment
02.02.1935 15.02.1935 Ilnica misie o.Musil, o.Kliment
11.02.1935 16.02.1935 Nižný Tvarožec obnova misií o.Zakopal
16.02.1935 21.02.1935 Geraltov obnova misií o.Zakopal
23.02.1935 03.03.1935 Zemplínske Hradište misie o.Zakopal, o.Kliment
05.03.1935 13.03.1935 Lukov misie o.Zakopal, o.Kliment
14.03.1935 22.03.1935 Veľký Rakovec misie o.Musil, o.Kliment, o.Fail
23.03.1935 31.03.1935 Koromľa misie o.Zakopal, o.Kliment
02.04.1935 11.04.1935 Vlachovo misie o.Musil, o.Fail
02.04.1935 07.04.1935 Veľaty obnova misií o.Zakopal, o.Kliment
07.04.1935 15.04.1935 Veľká Tŕňa misie o.Zakopal, o.Musil
09.04.1935 14.04.1935 Voročov(o) obnova misií o.Kliment
16.04.1935 24.04.1935 Vydraň misie o.Musil, o.Fail
04.05.1935 12.05.1935 Bačkov + Dargov misie o.Musil, o.Kliment, o.Fail
04.05.1935 09.05.1935 Veľký Ruskov obnova misií o.Zakopal, o.Fail
12.05.1935 17.05.1935 Brusnica obnova misií o.Musil, o.Kliment
14.05.1935 19.05.1935 Cejkov obnova misií o.Musil, o.Kliment, o.Fail
25.05.1935 31.05.1935 Vulšanka obnova misií o.Musil, o.Kliment
01.06.1935 10.06.1935 Trnava pri Laborci misie o.Musil, o.Trčka, o.Kliment, o.Zakopal, o.Fail
23.06.1935 30.06.1935 Osoj misie o.Zakopal, o.Kliment, o.Fail
01.09.1935 08.09.1935 Vojčice misie o.Zakopal, o.Kliment
01.09.1935 09.09.1935 Novosad misie o.Musil, o.Fail
10.09.1935 14.09.1935 Kamenná Poruba obnova misií o.Kliment, o.Fail, o.Musil
19.09.1935 27.09.1935 Oreské misie o.Kliment, o.Fail
29.09.1935 03.10.1935 Nižná Rybnica obnova misií o.Kliment, o.Fail
19.10.1935 28.10.1935 Velatin misie o.Kliment, o.Fail, o.Musil
05.11.1935 11.11.1935 Vyšná Rybnica + Remety obnova misií o.Kliment, o.Fail
09.11.1935 17.11.1935 Jadlová misie o.Musil, o.Kliment, o.Březina
17.11.1935 22.11.1935 Ladomírová obnova misií o.Kliment, o.Březina
23.11.1935 02.12.1935 Porostov + Ostrov misie o.Zakopal, o.Fail
03.12.1935 11.12.1935 Šarišský Štiavnik + Benedikovce misie o.Kliment, o.Kozelský
04.12.1935 10.12.1935 Sečovce obnova misií o.Zakopal, o.Fail
11.12.1935 19.12.1935 Andrejová misie o.Kliment, o.Fail
21.12.1935 30.12.1935 Cígeľka misie o.Musil, o.Kliment, o.Fail
31.12.1935 05.01.1936 Korytňany + Dlhé obnova misií o.Zakopal, o.Fail


misie 1936

dátum od dátum do miesto typ misionári
01.02.1936 06.02.1936 Hradište obnova misií o.Zakopal, o.Kliment
11.02.1936 16.02.1936 Ilnica obnova misií o.Kliment, o.Fail
23.02.1936 28.02.1936 Veľká Tŕňa obnova misií o.Zakopal, o.Kliment
29.02.1936 05.03.1936 Vydraň obnova misií o.Kliment, o.Fail
02.03.1936 07.03.1936 Lukov obnova misií o.Zakopal
07.03.1936 12.03.1936 Koromľa obnova misií o.Kliment, o.Fail
08.03.1936 12.03.1936 Kružlov obnova misií o.Zakopal
15.03.1936 19.03.1936 Litmanová obnova misií o.Zakopal
22.03.1936 26.03.1936 Šarišské Jastrabie obnova misií o.Zakopal, o.Kliment
28.03.1935 05.04.1936 Ardovce misie o.Zakopal, o.Fail
05.04.1936 13.04.1936 Kobylnica misie o.Zakopal
10.05.1936 17.05.1936 Klenov misie o.Zakopal, o.Kozelský
16.05.1936 21.05.1936 Bačkov obnova misií o.Kliment, o.Fail
08.09.1936 13.09.1936 Trnava pri Laborci obnova misií o.Zakopal, o.Kozelský
20.09.1936 25.09.1936 Novosad obnova misií o.Zakopal, o.Musil
25.10.1936 01.11.1936 Velatin obnova misií  
01.11.1936 05.11.1936 Krivé obnova misií o.Kliment, o.Fail
07.11.1936 15.11.1936 Miková misie o.Zakopal, o.Fail
16.11.1936 24.11.1936 Valkov misie o.Zakopal, o.Kliment
25.11.1936 03.12.1936 Pusté Čemerné misie o.Kliment, o.Fail
06.12.1936 13.12.1936 Zdoba misie o.Zakopal, o.Kliment
14.12.1936 22.12.1936 Helcmanovce misie o.Zakopal, o.Kliment
23.12.1936 31.12.1936 Vislanka misie o.Zakopal, o.Kliment
27.12.1936 01.01.1936 Vojčice obnova misií o.Musil, o.Fiala


misie 1937

dátum od dátum do miesto typ misionári
06.03.19376 14.03.1937 Habura misie o.Musil, o.Kliment
20.03.1937 28.03.1937 Đurđevo (ep. Križevac) misie o.Zakopal, o.Kliment, o.Fail
29.03.1937 07.04.1937 Kucura (ep. Križevac) misie o.Zakopal, o.Kliment, o.Fail
10.04.1937 25.04.1937 Ruski Kerestur (ep. Križevac) misie o.Zakopal, o.Kliment, o.Fail
29.05.1937 03.06.1937 Klenov obnova misií o.Zakopal, o.Musil
04.09.1937 11.09.1937 Petkovce misie o.Kliment, o.Musil
12.09.1937 21.09.1937 Hačava misie o.Musil, o.Kliment
23.09.1937 27.09.1937 Oreské obnova misií o.Zakopal, o.Fail
02.10.1937 10.10.1937 Havaj misie o.Kliment, o.Fail
10.10.1937 16.10.1937 Staškovce misie o.Kliment, o.Fail
20.10.1937 28.10.1937 Dúbravka misie o.Zakopal, o.Fiala
30.10.1937 07.11.1937 Bardejov misie o.Zakopal, o.Fail
06.11.1937 14.11.1937 Driečna misie o.Kliment, o.Kozelský
08.11.1937 13.11.1937 Andrejová obnova misií o.Kliment, o.Fail
14.11.1937 21.11.1937 Čarno misie o.Zakopal, o.Fiala
21.11.1937 26.11.1937 Cígeľka obnova misií o.Zakopal, o.Fiala
27.11.1937 05.12.1937 Breznička misie o.Kliment, o.Kozelský
28.11.1937 05.12.1937 Pusté Čemerné obnova misií o.Musil, o.Fail
06.12.1937 14.12.1937 Bukovce misie o.Kliment, o.Kozelský
15.12.1937 20.12.1937 Zdoba obnova misií o.Zakopal, o.Fiala
22.12.1937 28.12.1937 Helcmanovce obnova misií o.Musil, o.Fail
28.12.1937 04.01.1938 Poráč misie o.Musil, o.Fail


misie 1938

dátum od dátum do miesto typ misionári
05.02.1938 12.02.1938 Sukov misie o.Zakopal, o.Kliment
12.02.1938 20.02.1938 Krásny Brod misie o.Zakopal, o.Kliment
20.02.1938 28.02.1938 Výrava misie o.Musil, o.Fail
26.02.1938 06.03.1938 Drienica misie o.Zakopal, o.Kliment
07.03.1938 15.03.1938 Ďačov misie o.Zakopal, o.Kliment
12.03.1938 20.03.1938 Rafajovce misie o.Musil, o.Kozelský
16.03.1938 23.03.1938 Becherov misie o.Zakopal, o.Fiala
21.03.1938 29.03.1938 Ruský Kazimír misie o.Musil, o.Kozelský
24.03.1938 01.04.1938 Chmeľová misie o.Zakopal, o.Fiala
02.04.1938 10.04.1938 Bukovec misie o.Musil, o.Fail
09.04.1938 17.04.1938 Vyšná Radvaň misie o.Kliment, o.Fiala
11.04.1938 19.04.1938 Korolevo misie o.Zakopal, o.Fail
25.04.1938 03.05.1938 Beloveža misie o.Zakopal, o.Kliment
08.05.1938 15.05.1938 Kráľovce misie o.Musil, o.Kliment
04.09.1938 08.09.1938 Hačava obnova misií o.Kliment, o.Musil
13.10.1938 21.10.1938 Orlov misie o.Zakopal, o.Musil
27.11.1938 04.12.1938 Topoľa misie o.Musil, o.Fail
25.12.1938 01.01.1939 Stanča misie o.Zakopal, o.Kliment


misie 1939

dátum od dátum do miesto typ misionári
01.01.1939 05.01.1939 Roškovce obnova misií o.Musil, o.Fiala
07.01.1939 12.01.1939 Stretávka misie o.Kliment
06.02.1939 11.02.1939 Miková obnova misií o.Kliment, o.Fail
13.02.1939 20.02.1939 Nižná Písaná misie o.Kliment, o.Fail
21.02.1939 27.02.1939 Breznička obnova misií  
26.02.1939 03.03.1939 Petkovce obnova misií o.Zakopal, o.Musil
04.03.1939 12.03.1939 Legnava misie o.Zakopal, o.Fail
12.03.1939 17.03.1939 Ďačov obnova misií o.Zakopal
19.03.1939 26.03.1939 Slávkovce misie o.Musil, o.Fiala
26.03.1939 02.04.1939 Dúbravka obnova misií o.Zakopal
05.05.1939 13.05.1939 Zemplínska Teplica misie o.Musil, o.Fiala
13.05.1939 21.05.1939 Dávidov misie o.Zakopal, o.Musil
01.07.1939 09.07.1939 Čičava misie o.Musil, o.Kliment
21.10.1939 29.10.1939 Voľa misie o.Zakopal, o.Kliment
28.10.1939 05.11.1939 Ihľany misie o.Zakopal, o.Musil
05.11.1939 13.11.1939 Lastomír misie o.Kliment, o.Musil, o.Čelůstka, o.Kozelský
11.11.1939 19.11.1939 Pčolinné misie o.Zakopal, o.Kliment
20.11.1939 28.11.1939 Bokša misie o.Musil, o.Fail (SP)
02.12.1939 10.12.1939 Sulín misie o.Zakopal, o.Kliment
11.12.1939 19.12.1939 Blažov misie o.Zakopal, o.Kliment
30.12.1939 04.01.1940 Stanča obnova misií o.Zakopal, o.Musil