Misie na ZŠ sv. Rodiny v Sečovciach

V závere filipovky a v tesnej blízkosti sviatkov Vianoc sväté misie prežívali žiaci zo ZŠ sv. Rodiny v Sečovciach. V čase od 19. do 22. decembra 2017 redemptoristi v spolupráci s mladými laikmi prijali pozvanie riaditeľky pani Mgr. Marcely Lemešovej a duchovného správcu školy o. Stanislava Činčara. Misijný tím tvorili Aneta Pokrivčáková, Júlia Krajňáková, Patrícia Melicherová, Samuel Koršňák, br. Gorazd Figura CSsR, o. Jozef Kišák CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR.

Výzva „nedovoľ, aby niekto po skúsenosti s tebou začal o sebe pochybovať“ bola predkladaná žiakom v jednotlivých dňoch. Program plný osobných svedectiev, katechéz, videí, piesní, pantomím vytváral možnosti k vzniku nových priateľstiev. Každodenná svätá liturgia a spovede žiakov boli povzbudením a nádejou v dobrú budúcnosť mládeže na Slovensku.

Vo štvrtok priebeh svätých misií obohatil svojou prítomnosťou vladyka Milan Chautur CSsR. Pri slávení svätej Liturgie za účasti celej školy posvätil školskú kaplnku.

Nech Boh žehná tejto škole.

 

o. Miroslav Bujdoš CSsR