Tríduum Gerlachov

V dňoch  18. – 20. január 2013 sa v Gerlachove uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

(fotografie: Galéria-Tríduum ku cti bl. D.M. Trčku-Tríduum Gerlachov – 20 fotografií)