Misie na ZŠ Kráľovnej Pokoja v Haligovciach

V čase od 13.-15. novembra 2017 sa na ZŠ spojenej s materskou školou Kráľovnej Pokoja v Haligovciach konali sväté misie. Pán riaditeľ školy Ing. Miroslav Poláček pozval redemptoristov, ktorí v spolupráci s mladými dobrovoľníkmi predostreli školský projekt pod názvom „misie na školách“. Tím tvorili Janka Kesselová, Miriam Pristáčová, Filip Bucko, Adam Tešla, br. Gorazd Figura CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR. V programe boli ponúknuté osobné svedectvá, pantomímy, aktivity, motivačné videa, spoločná modlitba a osobné rozhovory. Zaznievala predstava Nebeského Otca, ktorému záleží viac na našom šťastí, ako niekedy nám samým.

Ďakujeme za požehnaný čas, otvorené srdcia žiakov a všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Prajeme, aby táto škola, ktorá nesie v názve „kráľovná pokoja“ prinášala pokoj do celej haligovskej doliny.

 

o. Miroslav Bujdoš CSsR