Duchovné cvičenia o viere

V dňoch 25. – 28. februára 2013 sa uskutočnia v Kláštore redemptoristov v Michalovciach (Masarykova 35) trojdňové duchovné cvičenia o viere, keďže teraz prežívame rok viery. Začiatok je v pondelok obedom a koniec vo štvrtok obedom. Bude ich viesť o. Pavol Tomko CSsR. V rámci duchovných cvičení bude možnosť zúčastniť sa modlitieb za uzdravenie duše i tela pri relikviách bl. Dominika Metoda Trčku v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha, ktoré sa tu konajú každého 25. v mesiaci. Nahlásiť sa treba do 19. februára 2013 na tel. čísle 0911/912687.