Duchovné cvičenia o vnútornom uzdravení

V dňoch 24. – 27. januára 2013 sa uskutočnia v Kláštore redemptoristov v Michalovciach (Masarykova 35) trojdňové duchovné cvičenia o vnútornom uzdravení. Bude viesť o. Marcel Metod Lukačik CSsR. Začiatok bude vo štvrtok o 17.00 hod. a koniec v nedeľu obedom. Počas duchovných cvičení bude priestor aj na osobný duchovný rozhovor s kňazom. Takisto v rámci duchovných cvičení bude možnosť zúčastniť sa modlitieb za udravenie duše i tela pri relikviách bl. Dominika Metoda Trčku v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha, ktoré sa tu konajú každého 25. v mesiaci. Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť do 19. januára 2013 prostredníctvom e-mailu metodcssr@yahoo.com alebo na telefónnom čísle 0911 221 119.

o. Marcel Metod Lukačik CSsR