Jordánske svätenie vody v Starej Ľubovni

5. januára 2013 o 17.00 hodine sa v chráme Matky Ustavičnej Pomoci v Starej Ľubovni  slávila Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého a po nej Jordánske svätenie vody. Za účasti všetkých redemptoristov pôsobiacich v kláštore bl. Metoda Dominika Trčku a veriacich z farnosti sa v tento podvečer odohrala pekná slávnosť na chválu a slávu nášho Stvoriteľa.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

(fotografie: Galéria-Kláštor Stará Ľubovňa-Jordánske svätenie vody – 36 fotografií)