Metodov memoriál v Stropkove 2017

Dňa 5. novembra 2017 sa uskutočnil v chráme redemptoristov v Stropkove už XVI medzinárodný Metodov memoriál. Ide o vystúpenie speváckych zborov na počesť blahoslaveného hieromučeníka Metoda CSsR, ktorý bol 4. novembra 2001 v Ríme vyhlásený za blahoslaveného. Program sa začal popoludní o 15.00 hod. a predstavili sa na ňom štyri spevácke zbory: zbor sv. Jozefa pri kláštore redemptoristov z Michaloviec, bohoslovecký zbor Troch Svätiteľov z gréckokatolíckeho seminára v Užhorode, zbor Koloryt z Poľska a domáci zbor sv. Cyrila a Metoda, ktorý pôsobí pri kláštore redemptoristov v Stropkove. Bol to krásny duchovný a kultúrny zážitok. Tohoročný memoriál moderovala PhDr. Martina Lukačová. Na záver sa prihovoril prítomným aj protoihumen redemptoristov o. Metod M. Lukačik CSsR.

 

o. Metod M. Lukačik CSsR