Misijný kongres redemptoristov (22.-24. október 2017- Motyčky)

Za účasti viacerych misionárov jednotiek Bratislava – Praha a Michalovce sa redemptoristi latinského aj byzantskeho obradu spolu s laikmi – partnermi v misii zo spoločenstiev Rieka Života, Skekinah a Calvary, stretli na hodnotení, zdielaní a plánovaní svojej misijnej práce. Na stretnutí boli prítomní všetci štyria Misionári milosrdenstva provincie Bratislava – Praha. Zaznievali úvahy a diskusie o homilii vo svetle dokumentu Evangelii Gaudium, redemptoristickej spirituality a podnetoch pre apoštolský činnosť vychádzajúce z ostatných rozhodnutí a záverov XXV. Generálnej kapituly. Priestor bol venovaný aj diskusiám o formácii nových misionárov, redemptoristov aj laickych partnerov  v misii. Schválené boli aj misijné plány troch tímov na rok 2018. Po zdielaní laických spoločenstiev o svojom misijnom pláne na rok 2018, ktorý zahŕňa ľudové aj farské misie, informovali spolubratia Michalovskej provincie. V rámci dlhodobejšej vízie misionári uvažovali nad odpoveďou na misijnú výzvu pápeža Františka na október 2019 a na rozhodnutie jedného medzinárodného misijného redemptoristickeho projektu, ku ktorému sa  zaviazali redemptoristi Europy na svojom celoeurópskom zhromaždení.

 

Komunikačný tím redemptoristov