Odpustová slávnosť Arcibratstva sv. ruženca 2017

14. – 15. 10. 2017 sme prežívali v Michalovciach odpustovú slávnosť členov Arcibratstva svätého ruženca (ASR). Program sa začal modlitbou posvätného rozjímavého ruženca o 15.30. Stretnutie a katechézu pre členov Arcibratstva viedol hlavný zodpovedný o. Tomáš Smoleňák CSsR. Katechéza bola zameraná na vysvetlenie zásad života ASR a na základy modlitby posvätného ruženca. Po katechéze bola modlitba Veľkej večierne s lítiou. Potom nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Vladyka Milan v homílii hovoril o ruženci ako o najvznešenejšej modlitbe, lebo vychádza z Božieho slova. Slová modlitby Otče náš nás naučil sám Ježiš Kristus. Prvá časť modlitby Raduj sa vychádza so zvestovania anjela a druhá časť je pozdravom Alžbety pri stretnutí s Máriou. Po svätej liturgii nasledoval akatist k presvätej Bohorodičke a po ňom panychída za zomrelých členov ASR. 

Nedeľný program odpustovej slávnosti sa začal o 07.00 slávením Utierne. Potom nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil o. Jozef Troja CSsR. Na homílii o. Jozef hovoril o Márii ako o tej, ktorá nás učí pokore a odpúšťaniu. Po svätej liturgii nasledoval moleben k presvätej Bohorodičke a o 10.00 sme sa pomodlili slávnostný svätý ruženec. Na svätej liturgii o 10.30 bol slávnostným kazateľom brat Reginald Slavkovský OP, bývalý provinciál dominikánov na Slovensku. Brat Reginald v homílii hovoril o niektorých skutočnostiach ohľadne posvätného ruženca. Predstavil svätý ruženec ako zjednodušené Božie slovo. Tak ako ruženec má svoje bolestné aj radostné tajomstvá, tak aj ľudský život má svoje veselé aj bolestivé situácie. Preto je modlitba posvätného ruženca veľmi spojená so životom každého veriaceho človeka.

 

o. Jozef Troja CSsR