Tríduum Krušinec

V dňoch  21. – 23. december 2012 sa v Krušinci uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

(fotografie: Galéria-Tríduum ku cti bl. D.M. Trčku-Tríduum Krušinec – 14 fotografií)