Tríduum Úpor

V dňoch  14. – 16. december 2012 sa v Úpor uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

(fotografie: Galéria-Tríduum ku cti bl. D.M. Trčku-Tríduum Úpor – 40 fotografií)