Tríduum Malcov

V dňoch  7. – 9. december 2012 sa v Malcove uskutočnilo tríduum ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.

(fotografie: Galéria-Tríduum ku cti bl. D.M. Trčku-Tríduum Malcov – 36 fotografií)