Svätý Mikuláš v Stropkove

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj tohto roku 6. decembra 2012 do nášho farského chrámu sv. Cyrila a Metoda po večernej svätej liturgii prišiel svätý arcibiskup Mikuláš, aj so svätými anjelmi. Svätého Mikuláša privítal správca farnosti otec Jozef Kišák CSsR, ktorý prítomné deti vyzval, aby tomuto svätcovi niečo zaspievali alebo zarecitovali. Svätý Mikuláš – známy a obľúbený svätý, deťom aj mládeži doniesol darčeky v podobe sladkostí, na ktorých si všetci pochutili.

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

(fotografie: Galéria-Kláštor Stropkov-Svätý Mikuláš v Stropkove – 9 fotografií)