Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D. M. Trčku – 25.11.2012

V nedeľu 25. novembra slávila cirkev sviatok Krista Kráľa. Celý deň nám v ušiach zneli slová Ježiša Krista: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.“ (Jn 18, 36) V tomtu duchu sa niesla aj spomienková slávnosť bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku.

Pútnici z farností Brezina, Lastovce a Sečovská Polianka prišli objednanými autobusmi, ďalší pútnici prišli predovšetkým osobnými autami a vlakom. Zhromaždilo sa ich skutočne veľmi veľa, čo sa prejavilo aj na krásnej modlitebnej atmosfére, ktorú pomáhal vytvoriť aj Zbor sv. Jozefa

[hana-flv-player video=“http://www.redemptoristi.nfo.sk/wp-content/uploads/TDMvideo25112012.flv“ width=“400″ height=“330″ description=““ player=“4″ autoload=“false“ autoplay=“false“ loop=“false“ autorewind=“true“ /]

Po modlitbe sv. ruženca nasledoval už tradičný moleben ku bl. mučeníkovi s čítaním poďakovaní a prosieb. Boli čítané aj tieto poďakovania:

„Blažený Dominik Metod, ďakujem ti za tvoj príhovor, ďakujem ti za počatie, daj nech šťastlivo privediem svoje dieťa na svetlo sveta a k vodám spásy, prosím ťa vypros nám u Pána Boha milosť, aby si manžel našiel prácu. Prosím ťa, nezabudni na nás vo svojich prosbách u Pána Boha. Amen.“

„Bl. Dominik Metod, ďakujem za vypočutie prosieb. Prihováraj sa aj naďalej za našu rodinu.“

„Bl. Dominik Metod, ďakujem za vypočuté prosby a za pomoc pri uzdravovaní vzťahov v mojej rodine.“

„S úctou a láskou vrúcne ďakujem bl. Dominikovi Metodovi za uzdravenie dcéry Ingrid, narodenie vnučky, ktoré vyprosil u Nebeského Otca.“

„Blahoslavený Dominik Metod, ďakujem za vyslyšanie mojej proisby za môjho syna, ktorý ukončil doktorandské štúdium.“

„Bl. Dominik Metod, ďakujem za vyliečenie zlomeniny mojej mamky. Ochraňuj celú našu rodinu.“

Sv. liturgiu slávil stropkovský protopresbyter o. Štefan Vansáč. Na slávnosti sa okrem redemptoristov zúčastnili aj o. Michal Krajňák z Breziny, o. Marcel Gecej z Lastoviec, o. Ľubo Novák zo Sečovskej Polianky, o. Peter Malcovský z Ruskej Poruby a o. Matúš Marcin z Michaloviec. V homílii sa o. protopresbyter venoval téme dnešného sviatku. Ježiš Kristu bol akoby medzi dvoma kameňmi. Z jednej strany obyčajní ľudia, Židia, Pilát, z druhej strany jeho poslanie, pripomenúť ľuďom, že ich život nemá byť zameraný iba na pozemský život, pretože je pred nimi celá večnosť. Aj Dominik Metod Trčka bol medzi dvoma kameňmi. Ani on sa nenechal zastrašiť a ovplyvniť, aby sa vzdal svojej viery. Blahoslavený vidia za horizont, za horizont tohto pozemského života. Aj on mal pred očami to čo ho čaká vo večnosti, preto nezradil svojho Pána a Kráľa Ježiša Krista.

Modlitbu príhovoru za uzdravenie s pomazaním olejom posväteným relikviami bl. mučeníka viedol o. igumen Jozef.

Aj nasledujúci mesiac, utorok 25. decembra 2012, sa uskutoční spomienková slávnosť bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku. Všetkých srdečne pozývame na spoločnú modlitbu.

daatma

 

(fotografie: Galéria-Kláštor Michalovce-Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D.M. Trčku – 54 fotografií)