Ľudové misie v Klokočove

 

Klokočov je známe mariánske pútnické miesto. Prvý raz sa ľudové misie v tejto farnosti uskutočnili od 15. do 22. mája 1927. Konali ich redemptoristi zo Stropkova. Ďalšie misie konali redemptoristi z Michaloviec. Od 30. marca do 7. apríla 1940 radostnú zvesť o hojnom vykúpení hlásali o. Ján Cyril Zakopal a o. Augustin Kliment. K sviatosti zmierenia vtedy pristúpilo 780 veriacich a misionári povedali 34 príhovorov a kázni.

V dňoch 17. – 25. november 2012 sa po dlhých 72 rokoch znova uskutočnili ľudové misie. Zúčastňovali sa na nich veriaci z Klokočova a filiálnych obcí Kaluža a Kusín. Misionári z michalovského kláštora redemptoristov o. igumen Jozef a o. Atanáz pripomínali veriacim základné pravdy viery, povzbudzovali k odvahe prijať nanovo zvesť o hojnom vykúpení a žiť podľa zásad kresťanskej morálky.

Sväté misie sa zakončili posviackou misijného kríža a udelením požehnania misijnými krížmi.

daatma

(fotografie: Galéria-Sv. misie a obnovy-Sv. misie Klokočov – 71 fotografií)