Odpustová slávnosť sv. Jána Krstiteľa v Koroleve na Zakarpati

 

Dňa 7. júla 2017 sa uskutočnila v chráme sv. Jána Krstiteľa v Koroleve na Zakarpatí odpustová slávosť. Hlavným slúžiteľom bol protoihumen michalovskej viceprovincie redemptoristov o. Metod Marcel Lukačik CSsR. Homíliu mal generálny predstavený redemptoristov o. Michael Brehl CSsR. Na odpustovej slávnosti boli tiež prítomní naší otcovia zo zahraničia a to o. Gianni Congiu CSsR z Talianska a o. Michale Kelleher CSsR z Írska. Slávnosti sa zúčastnil aj provinciál o. Václav Hypius.

 

br. Miroslav Liška, CSsR