Archieparchiálna odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda a Matky Ustavičnej Pomoci v Stropkove

 

V dňoch 1.-2. júla 2017 sa v chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove uskutočnila Archieparchiálna odpustová slávnosť. Niesla sa v znamení hesla: „Vy ste chrám živého Boha“. Už od stredy 28. júna sa mohli veriaci na ňu aj duchovne pripraviť. Duchovnou obnovou veriacich sprevádzali naši otcovia a to: o. Marian Pacák, CSsR; o. Jaroslav Štelbaský, CSsR; a o. Juraj Rizman, CSsR. Odpustová slávnosť začala v sobotu o 16.30 Svätým ružencom, pokračoval o 1700 Veľkou večierňou a vyvrcholením tohto dňa bola posviacka obnoveného interiéru a exterieru chrámu, spojená z Archierejskou svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Po liturgii bolo agapé, kde bola možnosť sa stretnúť a podeliť svojimi dojmami. Odpustová slávnosť pokračovala v nedeľu od 700 Svätým ružencom, pokračovala Svätou liturgiou o 730 na ktorej hlavným celebrantom bol náš viceprovinciálny predstavený o. Metod Marcel Lukačik CSsR. Po nej o 900 nasledoval Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorý viedol o. Jaroslav Štelbaský CSsR. Archijerejskú svätú liturgiu o 10.00 slávil vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Bola na nej prítomná aj pani Myrna Nazzour, mystička zo Sýrie. Odpustovou slávnosťou nás sprevádzal miestny chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením dirigenta Daniela Hica a taktiež redemptoristická mládeže zo Stropkova. Na odpustovej slávnosti boli tiež prítomní spolubratia zo zahraničia, ktorí finančne pomáhali pri rekonštrukcii chrámu.

 

br. Miroslav Liška CSsR