Liturgia sv. Jakuba v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni

Gréckokatolícka Cirkev v Starej Ľubovni 26. októbra 2012 zažila výnimočnú udalosť v Chráme Matky ustavičnej pomoci. Redemptoristi pozvali na tento deň vladyku Milana Chautura CSsR, ktorý slávil o 18.00 hod. Liturgiu svätého Jakuba, prostredníctvom ktorej sa celé spoločenstvo veriacich prenieslo do apoštolských dôb. K sláveniu sa pridali aj kňazi pôsobiaci v okolí a svojím spevom kňazský Zbor sv. Jakuba dodal tú pravú atmosféru.

Táto Liturgia sa v našom chráme konala prvý raz. Každý z nás túži po niečom hlbokom a zároveň hodnotnom. Väčšina prítomných veriacich toto v Liturgii sv. Jakuba našla, o čom svedčí aj spontánny potlesk veriacich na konci večera. Počas rozchádzania sa do vlastných príbytkov, sa nedalo nevšimnúť, ako si ľudia nôtia melódiu antifóny: „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán“. S týmito slovami na perách odchádzali veriaci do každodenných povinností.

Bože, vďaka Ti za Cirkev, ktorá zachováva bohaté dedičstvo Liturgie.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

 

(fotografie: Galéria-Kláštor Stará Ľubovňa-Liturgia sv. Jakuba – 30 fotografií)