Sviatok sv. Alfonza Mária de Liguori

Dňa 1. augusta si redemptoristi na celom svete uctia sv. Alfonza Máriu de Liguori (1696-1787), zakladateľa Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorej členovia sú populárne nazývaní redemptoristi. Sv. Alfonza za blahoslaveného vyhlásil pápež Pius VII. v roku 1816 a za svätého pápež Gregor XVI. o 23 rokov neskôr. Pápež Pius IX. v roku 1871 ho vyhlásil za Učiteľa Cirkvi a Pius XII. v polovici nášho storočia za patróna spovedníkov a moralistov.

Redemptoristi