Púť misijného tímu na Turzovku

Dňa 10. apríla 2017 v popoludňajších hodinách misijný tím v zložení Adela Šujetová, Jaroslav Sagan, Samuel Malík, br. Gorazd Figura CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR putovali na pútnické miesto vrch Živčáková na Turzovke. Nakoľko neďaleko prebiehali misie na ZCŠ Jána Palárika v Rakovej, rozhodli sa využiť voľný čas na hodnotenie misií, osobné zážitky z misijnej služby, tichú adoráciu a spoločnú modlitbu korunky k Božiemu milosrdenstvu.

Nech Matka Božia sprevádza mladých misionárov na našej ďalšej misijnej ceste. Nech ochraňuje našich rodičov, ktorí nám vštepili do sŕdc ako prví semienko viery.

 

o. Miroslav Bujdoš CSsR