Misie na IV. ZŠ v Michalovciach

6. – 7. apríla 2017 sa konali misie na IV. ZŠ v Michalovciach. Misijný tím v zložení Adela Šujetová, Jaroslav Sagan, br. Gorazd Figura CSsR, o. Miroslav Bujdoš CSsR a o. Metod Lukačik CSsR. V početných svedectvách, scénkach, osobných rozhovoroch so žiakmi sa snažili predstaviť svoju osobnú skúsenosť s Nebeským Otcom. „Boh nás miluje v takom stave, v akom sa aktuálne nachádzame“ – zaznievalo v triedach na škole. Mnohé priateľstvá, slzy dojatia a spontánny potlesk po jednotlivých hodinách hovoril za všetko. Riaditeľ školy pán Severin Činčár bol ochotný vytvoriť priestor na štátnej škole, kde sa učia žiaci rôznych náboženských denominácii a niektorí sú aj bez vyznania, za čo mu patrí veľká vďaka. Pre mnohých zúčastnených žiakov predstava Boha ako dobrého Otca bola niečím úplne novým.

S myšlienkou zorganizovať misie na IV. ZŠ v Michalovciach prišla sr. Gabriela Bauerová FMA, jej patrí najväčšie ďakujem. Sr. Gabriela učí na škole náboženstvo, pre mnohých žiakov je doslova mamou. Blízky vzťah žiakov k nej bol veľmi citeľný. Nech Boh žehná sr. Gabrielu v rehoľnom živote darom materstva pre žiakov, s ktorými sa stretáva. Pri týchto misiách prebiehala spolupráca redemptoristov a saleziánov. Dvaja bratia saleziáni don Pavol Piatrov a don Cyril Gajdoš vyučujú náboženstvo na škole a zúčastnili sa misijného programu, pripojili sa pri slávení Eucharistie. Obidva dni, po skončení programu v škole, bratia saleziáni pozvali celý misijný tím k sebe do saleziánskeho domu na posedenie pri káve a dobrom koláči. Ďakujeme pekne za milé stretnutia, vzájomné povzbudenia a za celý čas misií na IV. ZŠ v Michalovciach.

 

Adela Šujetová a o. Miroslav Bujdoš CSsR